Woerden

Aanpak van een gezamenlijke krimpopgave voor de binnenstad

"Professionele begeleiding vanuit een onafhankelijke rol"

R. Weiss
Herr Director

Slide 1
Slide 2
Slide 3
previous arrow
next arrow

Start traject: mei 2021

In opdracht van: Gemeente Woerden

Stakeholders: Gemeente Woerden, Vastgoed Woerden, Vestingraad, Stadshart Woerden, Koninklijke Horeca Nederland – afdeling Woerden

Laatste update: 2 augustus 2022

Aanleiding 

De stakeholders willen in Woerden kijken naar een toekomstbestendige compacte kern van de binnenstad in 2030, waarbij het versterken van de samenwerking centraal staat en waarin behoefte is aan nadere duiding en positionering van de binnenstad op korte en middellange termijn. De doelstelling is om concrete onderbouwing te leveren voor de toekomstbepalende beleidskeuzes die op de korte termijn gemaakt moeten worden.

Aanpak

De stakeholders zijn verzameld in een kernteam. Met hen zijn verschillende fases doorlopen.

Er is gestart met een analyse. Het doel van de analyse is het uitbrengen van een ontwikkelopgave, waarbij wordt gekeken naar zowel de opgaves als de kansen voor de binnenstad van Woerden. Met het kernteam is doormiddel van co-creatie sessies gekeken naar toekomstige invulling van de binnenstad van Woerden. De uitkomsten hiervan zijn, om draagkracht te creëren ook voorgelegd en gedeeld met de achterbannen tijdens ALV’s of in de gemeenteraad.   

Resultaat

  • Aan het eind van fase 1 is de koers opgeleverd, met daarin een duidelijk beeld welke opgave de binnenstad van Woerden heeft. 
  • In fase 2 is bepaald welke instrumenten ingezet kunnen worden om de doelstellingen te halen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de binnenstad van Woerden verkleurt op basis van vrijwilligheid, verleiding en kansen.
  • De uitkomsten van het gehele traject, zowel tot nu toe als de keuzes van de instrumentaria verwerkt Ik Onderneem! in een koersdocument. Dus zowel ambities en visie, als mogelijke instrumenten ter realisatie.

Hoe nu verder

Woerden heeft dankzij de procesbegeleiding van Ik Onderneem! Een koers voor de binnenstad ontwikkeld die gedragen wordt voor alle betrokken partijen inclusief een actieplan om de doelstellingen te behalen. 

Alexander Velthuisen
Projectcoördinator

Meer weten?

Woerden heeft dankzij de procesbegeleiding van Ik Onderneem! Een koers voor de binnenstad ontwikkeld die gedragen wordt voor alle betrokken partijen inclusief een actieplan om de doelstellingen te behalen. 

Het winkelgebied wijzigen is mogelijk, doormiddel van het stellen van een duidelijk doel en samenwerking van alle partijen. Benieuwd hoe hoe Ik Onderneem! Jullie winkelgebied hierin kan bijstaan? Neem contact met ons op.

Downloads en in het nieuws