Wat is een lid en wie is de interne klant?

Een lid is niet iemand die alleen belasting, een reclameheffing of contributie betaalt. We zijn immers geen lid van de belastingdienst, ondanks dat we allemaal (als het goed is) belasting betalen.


Wat is een (actief)lid

Lid word je na het inschrijven bij een vereniging, het akkoord gaan met de gestelde voorwaarden én waarbij je actief inzetbaar bent. Dit geldt ook voor een ondernemersvereniging. Wat de exacte voorwaarden zijn, bepaalt elke vereniging zelf. Het leveren van een bijdrage maakt je dus geen lid. Want behalve de financiële verplichting is er geen duidelijkheid of akkoord op de overige voorwaarden van deelname. Een vereniging bestaat uit leden en het bestuur. Het bestuur ‘bestuurt’ en de leden zijn actief in werkgroepen. Lidmaatschap vraagt de inzet van tijd, geld en kennis (of kunde).

In onze ervaring is dit verschil vaak niet duidelijk genoeg in winkelgebieden. Er is een kleine groep actieve ondernemers die het budget van een reclameheffing of de BIZ inzetten voor evenementen en acties. Projecten die door steeds dezelfde groep worden uitgevoerd.

Iedere ondernemer profiteert van het resultaat, maar de investering van tijd en kennis voor het opzetten en uitvoeren van het concept wordt door een beperkt aantal ondernemer gedragen. Dit kan en moet anders door alle ondernemers van het winkelgebied te zien als interne klant. Een klant van de ondernemersvereniging.


Wie is de interne klant?

De interne klant zijn de ondernemers in een vooraf afgebakend gebied. Iedereen die een bijdrage levert via de reclamebelasting heeft bepaalde verwachtingen. De verwachtingen van een groep ondernemers komen vaak niet overeen met de huidige situatie en mogelijkheden van het bestuur. Door het afdragen van geld ben je niet vrijgesteld van je verplichtingen om als lid deel te nemen. Iedere klant wil aandacht, en iedere klant wil duidelijkheid. Dit is nog belangrijker voor je interne klant. Want er wordt al jaren op een bepaalde manier ‘gewerkt’. Het is makkelijk een reden te verzinnen om niet deel te nemen aan het opzetten van acties  of na afloop negatieve punten te benoemen. De interne klant moet (opnieuw) opgevoed, gemotiveerd en geactiveerd worden.

 

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Richt je dus eerst op de interne klant: werk samen met ondernemers die willen. Zo kom je verder en zo maak je samen het winkelgebied toekomstbestendig. Onze oprichter en pionier Rob Weiss kan deze boodschap helder en motiverend presenteren voor het bestuur en de (potentiële) leden van een ondernemersvereniging. Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

 

Auteur: Albert Popken