Vlaardingen

Aanleiding

Ik Onderneem! werkt in verschillende steden in Nederland aan het professionaliseren van winkelgebieden. Dat doen wij aan de hand van een organisatiemodel waarin ondernemers, vastgoed en gemeente op een niet-vrijblijvende manier samenwerken aan een centrum waar het goed wonen en werken is (doel gemeente), waar het goed ondernemen is (doel ondernemers) en waar rendement uit vastgoed gehaald wordt (doel vastgoed).

De gemeente Vlaardingen is met ons gestart om in kaart te brengen wat er al was, wat de gewenste situatie was en wat er voor nodig was om daar te komen. De Binnenstad leeft als: overheid, vastgoed en ondernemers niet-vrijblijvend, samen werken en samen investeren aan dezelfde ambities. Dit moet vervolgens vertaald naar resultaatgerichte projecten (aanpak leegstand, gezamenlijke promotie, sfeer en uitstraling etc.) Die niet-vrijblijvende samenwerking is spannend en is wezenlijk anders dan nu gangbaar is in winkelgebieden. De stap zetten naar deze samenwerking vergt lef en vastberadenheid in koers. Met name voor de gemeente betekent deze samenwerking een radicaal andere manier van werken. 

In het project in Vlaardingen hebben we een unieke mijlpaal bereikt. Is de gemeente partner op basis van representativiteit of op basis van de ‘coalition of the willing’? De burgemeester en wethouders hebben zich uitgesproken: wij werken samen met diegene die willen!! Dat houdt voor Vlaardingen in dat zij zich gaan richten op de actieve ondernemers en pandeigenaren om samen de toekomstvisie 2020, ‘Levendige binnenstad’ vorm te geven.

Wij snappen heel goed dat dit grote stappen zijn en zijn blij hierin het vertrouwen te krijgen om Vlaardingen te begeleiden. Parallel aan de opbouw van de centrumorganisatie zijn we gestart met een groep ondernemers om Vlaardingen op de kaart te zetten en werkgroepen te formeren.

Aanpak

Het opbouwen van een centrumorganisatie met een binnenstadsbestuur zoals in Vlaardingen start bij het invullen van de volgende onderdelen:
1. Het op de juiste manier invullen van vertegenwoordiging, mandaat, ruggespraak van de stakeholders.
2. Opstellen van de eigen agenda en de eigen rendementsdoelstellingen per stakeholder.
3. Vaststellen van het eigen investeringsvermogen (mensen en middelen) voor de nieuwe organisatie.

Daarna kunnen de partijen verder naar realisatie van de nieuwe centrumorganisatie en bepalen zij vanuit een stevige eigen agenda een gezamenlijke agenda voor de binnenstad. De ondernemers in de werkgroepen verstevigen de uitvoeringsorganisatie.

Resultaat 

Er is draagvlak voor de blauwdruk van de binnenstadsorganisatie bij gemeente, ondernemers en vastgoed. Er is een vastgoedvereniging in opbouw om ook een stevige gesprekspartner te kunnen zijn in de gouden driehoek met gemeente en ondernemers. Er zijn actieve ondernemers die deelnemen in werkgroepen.  

Meer informatie? Neem contact op met Veronique Gielen of Sonja den Duijn.

Véronique Gielen

Projectcoördinator

Contact

 Mobiel 06 301 898 06

 E-mail v.gielen@ik-onderneem.nl

 


Sonja den Duijn

Operationeel Manager

Contact

 Mobiel 06 242 311 94 

 E-mail s.unk@ik-onderneem.nl