Verenigingsmanagement Blog

”Het is zo moeilijk om de ondernemers te activeren”. Dit horen wij vaak als we voor een project bij een binnenstad of dorpskern komen. En dat is begrijpelijk. Want het activeren van ondernemers is uitdagend.

Een goed georganiseerde vereniging is al sinds jaar en dag essentieel voor successen en resultaat. Samen sta je nu eenmaal sterker. Zowel qua beschikbare handjes, als ideeën en in middelen. Dus veel actieve leden zijn daarin onmisbaar. 

Het goede nieuws? Het is heel goed mogelijk om ondernemers te activeren. Mits je bereid bent daaraan te werken, de valkuilen te accepteren én dingen anders te doen. Het activeren van ondernemers gaat namelijk over het activeren van je ondernemersvereniging: het collectief. Dat werkt alleen als je de hele vereniging onder de loep neemt. Dit noemen wij verenigingsmanagement 

Een ondernemersvereniging of pandeigenaren vereniging is eigenlijk niet veel anders dan een voetbal- of hockeyclub. In tegenstelling tot deze sportverenigingen zien we bij ondernemers en pandeigenaren dat het bestuur ‘voetbalt’ en de leden langs de lijn staan en commentaar leveren. De leden zijn niet actief, maar hebben genoeg commentaar. 

Dat moet en kán veranderen. De leden horen te ‘voetballen’, want het bestuur faciliteert alleen. Dat betekent wel dat het ‘voetbal’ duidelijk moet zijn. In de sporttermen blijvend: als ik van hockey houd en ik word lid van de voetbalvereniging, dan word ik niet actief. En als ik lid word van een hockeyclub die geen velden heeft, of geen teams indeelt, dan zal ik ook minder snel meedoen.

Andersom geldt ook: als alles wordt geboden, maar ik kom niet naar trainingen of wedstrijden, dan zal mijn team mij liever niet er bij willen hebben. En uiteindelijk daarmee de club ook niet. 

Net als bij een sportclub dient een pandeigenaren of ondernemersvereniging duidelijk te hebben wat zij biedt en wat zij van haar leden vraagt. Dat het zo interessant is, dat ik daar graag lid van wil worden (what’s in it for me?). Dit staat dus los van financiering, een van de grootste valkuilen die wij tegenkomen.

Wij horen zo vaak; “wij hebben een ondernemersfonds of BIZ dus iedereen is lid”. Maar dat is niet waar: iedereen betaalt een verplichte heffing en daarom heb je middelen, maar dat staat los van de ‘club’. Ik ben vrijwillig lid van een club, omdat ik dat wil, omdat het mij wat oplevert, omdat ik daar vrienden tegenkom of wat dan ook, niet omdat ik betaal. 

Met een fonds (al dan niet gevuld door reclameheffing, OZB niet-woningen of BIZ) heb je middelen om te faciliteren. Dat is heel belangrijk, maar heeft niets met actieve leden te maken.

Actieve leden maak je door helder te zijn wat je biedt, wat je verwacht en wanneer het ‘goed’ is en dat je actieve leden beloont. De valkuil is dat iedereen die betaalt mee mag doen en er voor iedereen evenveel profijt is. Waarom? Als er geen verschil is in de beloning voor actieve leden of passieve ‘betalingsplichtigen’, dan stimuleer je niet het gewenste gedrag. Een fonds is onmisbaar om iets voor elkaar te krijgen, maar verwar dat niet met een actieve ondernemersclub. Een fonds kan zelfs passiviteit stimuleren.

Actieve leden horen een streepje voor te krijgen: een beloning. Passieve leden zijn onwenselijk en worden dus zeker niet beloond, of moeten zelfs (bij) betalen. Zoals een voetbalclub, kom je niet trainen, dan stellen we je niet op. Draai je geen bardienst, dan kan je dit afkopen.

Wanneer deze manier van omdenken worden toegepast, creëer je een vereniging met actieve leden. Maar pas op, dan moet je wel erkennen dat je in de basis misschien maar 10 leden hebt in plaats van 100. Alleen de leden die nu actief zijn passen namelijk in de nieuwe ondernemersvereniging. Alle andere leden zijn slechts op papier lid. Veel leden zijn gewend aan de oude situatie, waardoor deze verandering veel weerstand kan oproepen. 

Toch gelden hier de volgende cliché’s; zonder wrijving geen glans, zachte heelmeesters maken stinkende wonden en vreemde ogen dwingen. 

Een leuke actieve groep ondernemers levert veel meer op, voor hunzelf én voor het centrum. Een leuke actieve groep trekt ook vanzelf nieuwe leden aan. 

Een actieve club krijgt ook in de samenwerking met andere partijen meer voor elkaar. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden, het bevorderen van de samenwerking, het zorgdragen voor het onderhoud, realiseren van gemeenschappelijke marketing, het behalen van inkoopvoordelen en het contact onderhouden: dit wordt allemaal makkelijker.

Een club bouw je op mensen, niet op euro’s. Mensen die er voor willen gaan, niet op mensen die het hardst klagen. Met onze verenigingsscan kijken we welke verbeterpunten er zijn om leden te activeren. Samen met het bestuur bepalen we de prioriteiten en gaan we aan de slag om een gezonde en actieve vereniging op te bouwen.

Door: Rob Weiss