Verenigen Vastgoed

Vastgoedeigenaren zijn een belangrijke partij in vrijwel elk winkelgebied. Daarom is het belangrijk deze groep actief te betrekken bij ontwikkelingen die relevant zijn voor het gebied.

Vastgoedeigenaren zijn meestal niet verenigd waardoor er alleen gesproken kan worden met één eigenaar die zijn standpunt geeft over een specifiek onderwerp.

 

Dat betekent geen aanspreekpunt die het collectief vertegenwoordigt en het gesprek aangaat met gemeente en ondernemers.

Hoe Ik Onderneem! helpt

Ik Onderneem! heeft veel ervaring met het oprichten van verenigingen. Met onze kennis, ervaring en expertise zijn we in staat het gehele proces van enkele vastgoedeigenaar tot een draaiende vereniging te begeleiden, van A tot Z.

Samen met de vastgoedeigenaren van het eerste uur gaan we aan de slag. Wij geloven erin dat iedere partij kan bedenken wat zij wil bereiken, wanneer iets goed is en waar het naar toe moet. Oftewel welk rendement mogen de deelnemers verwachten, want waarom zou je anders lid worden?  Wij nemen een onafhankelijke rol aan om input te verzamelen en onderlinge verschillen te beslechten.

Op basis van kennis (en niet op basis van politiek) gaan we de discussie aan, zodat duurzame keuzes worden gemaakt. In onze onafhankelijke rol zorgen we altijd voor een duidelijk doel en strategie, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen en vanuit samenwerking overeenstemming ontstaat.

“Vastgoedeigenaren zijn meestal niet verenigd waardoor er alleen gesproken kan worden met één eigenaar die zijn standpunt geeft over een specifiek onderwerp.”

Wat is Vastgoed Verenigen

Vanuit onze begeleiding ontzorgen en sturen we de vastgoedeigenaren bij in alle stappen die nodig zijn om een vereniging op te richten. Ik Onderneem! neemt een onafhankelijke en begeleidende rol.

 

Er wordt rekening gehouden met het belang van elke deelnemer, zodat er draagvlak ontstaat om vanuit een collectief aan de slag te gaan.

Wij stellen dat er een goed resultaat is behaald wanneer:

  • Alle deelnemers voldoende ruimte hebben gekregen om hun input, mening en ideeën in te brengen,
  • Inzichtelijk is wat de agenda voor de toekomst is.
  • Duidelijk is welk doel de vereniging heeft.
  • De vereniging is opgericht en leden zich hebben aangemeld.
  • De vereniging draait in samenwerking met de leden.

Hoe pakken we dit aan?

De begeleiding naar een vereniging voor vastgoedeigenaren van commercieel vastgoed bestaat uit vier verschillende fasen;

Fase 1: In de eerste fase leren maken we kennis  met de actieve vastgoedeigenaren uit het gebied en leren we elkaar kennen. In werksessies gaan we  met elkaar aan de slag. Het resultaat is een agenda en een betrokken groep.

Fase 2: Het vergroten van de samenwerking tussen de vastgoedeigenaren. Dat kan uit twee delen bestaan: 1. benoemen van de voorwaarden voor de vereniging en 2. het concreet uitwerken van een onderwerp uit de agenda van de pandeigenaren.

Fase 3: De vereniging wordt opgericht en wij begeleiden het aspirant bestuur in alle noodzakelijke stappen om de vereniging op te richten: statuten, huishoudelijk regelement, leden werven, eerste ALV

Fase 4: In deze laatste fase begeleiden wij het bestuur bij het goed laten functioneren van het bestuur en de vereniging te borgen voor de toekomst.

Welke gebieden gingen je voor?

In Meppel hebben we Vereniging Eigenaren Centrum Meppel (VECM) opgericht. Samen met gemeente en de ondernemersvereniging MHV besturen zij nu met elkaar de binnenstad in het Bureau Binnenstad Meppel, met mandaat van hun leden.

In Terneuzen hebben we een denktank opgericht en samen een manifest voor de binnenstad gemaakt. Om een stevige gesprekspartner met mandaat te vormen, is er gekozen voor het oprichten van een vereniging.

In Dordrecht is een werkgroep van vastgoedeigenaren aan de slag gegaan, met als doel invloed krijgen over de ontwikkelingen in het centrum. Een vereniging is opgericht met een duidelijke missie, toekomstvisie en ledenprogramma.

Aan de slag

Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met een van onze experts.