Update: Dordrecht traject Statenplein

Merijn Hazeleger
Februari 2023

In Dordrecht zijn wij als Ik Onderneem! al sinds 2017 bezig met het helpen vormgeven van de binnenstad. Zo hebben we onder andere meegeschreven aan het toekomstbeeld binnenstad: “Slijpen aan een diamant”. Hieruit volgden een aantal concrete projecten. Het laatste project waar we mee bezig zijn is het Statenplein. Een plein met een rijke geschiedenis: de naam van het plein verwijst naar de eerste vrije statenvergadering in 1572, waar de basis voor een onafhankelijk Nederland werd gelegd. Die vond plaats vlak bij het huidige Statenplein. Echter doet het plein op dit moment diens mooie historie geen eer aan en is het nodig toe aan vernieuwing. 

Als Ik Onderneem! hebben we dit op een andere manier aangepakt dan gangbaar is. Normaal gesproken wordt er door een gemeente een visie opgesteld. Daarin staat wat er moet gebeuren met zo’n plein, dat wordt vervolgens neergelegd bij belanghebbenden (ondernemers, bewoners, vastgoed etc.), die er dan op mogen reageren. 

Wij waren het in dit geval niet eens met deze aanpak. In plaats daarvan zijn we begonnen bij de belanghebbenden. We hebben met hen een sessie georganiseerd waarin ze gingen brainstormen over hoe het Statenplein volgens hun visie ingevuld moest worden. Hier kwamen verschillende concrete punten uit, die door ons verwerkt worden in een rapport. Denk bijvoorbeeld aan een groene pergola, opgehangen aan de bestaande pilaren, of nieuwe banken in de vorm van een koninklijk lintje. 

Dit rapport met voorstellen wordt vervolgens aan de gemeente voorgelegd, waarna verschillende gemeenteambtenaren vanuit hun eigen portefeuille de haalbaarheid ervan moeten aangeven. Dit maakt het voor alle partijen overzichtelijk om te zien wat er wel en niet mogelijk is en vanuit welk oogpunt er naar gekeken is.  

Door dit bottom up aan te pakken in plaats van top down, zorgen we dat er draagvlak is voor de plannen en de verantwoordelijkheid bij de gebruikers ligt in plaats van bij de gemeente.

Dat maakt het een plan van alle lokale stakeholders en hun achterban, in plaats van voor. Hiermee ontstaat een gezonde basis voor draagvlak en de daadwerkelijke uitvoering van de visie.