Transformatie is in versnelling

Er is een grote opgave om winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Krimp en transformatie is noodzakelijk om compact en aaneengesloten bewinkeling te realiseren. Ik Onderneem! is uw partner in de transformatie-opgave.

Transformatie zit in de versnelling

De coronacrisis hakt er bij veel branches hard in. Het vraagt ons flexibel, innovatief, veerkrachtig en sterk te zijn.

We hebben fantastische initiatieven gezien; exclusief open voor klanten op afspraak, online warenhuizen via gezamenlijke platformen en bezorging bij de consumenten thuis. Dit heeft de veerkracht, innovatiekracht en het optimisme laten zien van de ondernemers in het algemeen en de Horeca, Retail en Leisure in winkelgebieden in het bijzonder.

De realiteit is echter wel dat er te veel winkel vierkante meters zijn. Er is was voor de crisis grofweg 25% leegstand in de winkelgebieden, na de crisis verwachten we hier nog 15% bovenop wat het totaal op 40% brengt.

Met deze verwachting is de urgentie voor het compact maken van het winkelgebied alleen maar groter geworden.

Focus op de 60%

Hoe ziet het centrum eruit waar 60% van het aanbod past, gezond is, elkaar versterkt en een compleet aanbod biedt? En als er dan méér overblijft, hoe ziet dat er dan uit? Niet versnipperd, aaneengesloten, onderscheidend en passend in de nieuwe realiteit, ook met voldoende ruimte? 

Kortom complexe vragen die vragen om een goede visie, stevig draagvlak en expertise om duurzaam te transformeren.

Lees hier de blog; Transformatie in de versnelling

Opgesteld en geschreven door: Rob Weiss, Directeur Ik Onderneem!, Expert bij Platform de Nieuwe Winkelstraat

Ik Onderneem! helpt steden bij hun transformatieopgave

Zijn de vastgoedeigenaren in uw winkelgebied verenigd? Hebben zij een duidelijke strategie hoe ze het centrum aantrekkelijk en goedbezocht houden? Wij helpen u met het verenigen van de vastgoedeigenaren.

Een agenda vanuit vastgoed is essentieel om de toekomst samen met gemeente en ondernemers vorm te geven voor het centrum. Een denktank van betrokken eigenaren stelt een visie op en start daarmee een manifest voor de samenwerking.

Verandering brengt consequenties met zich meer, zo ook bij een transformatieopgave. Met het transformatiespel willen we u kennis laten maken met de consequenties van een transformatieopgave en hoe u ze op kunt lossen.

Ik Onderneem! heeft met een unieke aanpak al enkele winkelgebieden geholpen met hun transformatieopgave. Lees erover in onze transformatie-casussen.