Vlaardingen

Het centrum van Vlaardingen is erg uitdagend als het gaat om interessant aanbod, leegstand en logica. In Vlaardingen is de gemeente al jaren actief om dit aan te pakken. Helaas zijn de ondernemers slecht vertegenwoordigd en zijn vastgoedeigenaren niet evenredig aanspreekbaar.

Het vastgoed is verdeeld met twee grote partijen die 50% van het vastgoed hebben en er is versnipperd eigendom met een paar beleggers en veel eigendom bij ondernemers. De vastgoed is niet verenigd en de scheiding tussen 2 grote en vele kleintjes werkt beperkend. Toch is niets doen geen optie. Er zijn veel individuele klagers en er lijkt weinig draagvlak. Hierdoor wordt er veel geroepen, maar in actie komen ho maar.

Door de slechte organisatiegraad is de gemeente de enige die richting maakt en geeft. Dit heeft geleid tot een visie – inclusief uitvoeringsprogramma – en budget. Ook beseft de gemeente dat zij alleen succesvol kan zijn als er wel een samenwerking met pandeigenaren en ondernemers is. De gemeente heeft ervoor gekozen om door te gaan met diegene die willen, ook al is dat een zeer beperkte groep (‘coalition of te willing’). Dit is cruciaal en hoogst uitzonderlijk.

Dat vraagt uiteraard ook een stellingname in samenwerking met een niet-representatieve groep. ‘Degene die willen’, bij een lage organisatiegraad, is altijd een minderheid. Alleen deze mensen kunnen het proces tot een compacter centrum begeleiden en tot realiteit brengen.

Ondertussen zijn er ondernemers opgestaan die deze handschoenen willen oppakken. Ook zijn er pandeigenaren opgestaan die actie willen ondernemen en ook willen investeren. De eerste stap om van plannen naar realisatie te gaan.

 

Véronique Gielen

Projectcoödinator

Contact

 Mobiel 06 301 898 06

 E-mail v.gielen@ik-onderneem.nl

 


Sonja den Duijn

Operationeel Manager

Contact

 Mobiel 06 242 311 94 

 E-mail s.unk@ik-onderneem.nl