Terneuzen

Wanneer je in de top-10 staat van leegstand die moeilijk in te vullen is geeft dat niet echt energie om aan de slag te gaan. Toch blijkt Terneuzen heel goed in het herkennen en erkennen van haar opgaves. De gemeente, de ondernemers en ook de pandeigenaren zijn er allemaal van overtuigd dat er gewerkt moet worden aan de opbouw van het centrum. Daar hoort ook bij dat er vraagtekens zijn bij keuzes uit het verleden, daar hoort ook bij dat er meningen zijn over wat had moeten gebeuren.

Toch is de basis om Terneuzen weer opnieuw goed neer te zetten aanwezig. Er is echter geen pandeigenaren-club. Wel zijn er betrokken pandeigenaren die een start willen maken. De eerste stap is dan ook met deze betrokken eigenaren vaststellen waar de consensus ligt in de opgave. Deelt iedereen de krimpopgave, erkent men dat dat offers vraagt en wil men mee-investeren om dit te kantelen? De basis voor een pandeigenaren-collectief is een denktank – gevormd door pandeigenaren die willen meewerken.

Met deze denktank is afgesproken dat zij de komende sessies aanwezig zijn om scherpe keuzes te maken voor het centrum, in relatie tot de totale voorzieningenstructuur van Terneuzen. Ook is afgesproken dat deze denktank de uitkomsten deelt met alle pandeigenaren van de binnenstad.

De belangrijkste opgave: hoe ziet de kaart van Terneuzen centrum er uit in 2030? Wat is nog binnenstad en wat niet meer, wat mist er een welke sfeergebieden kunnen we definiëren? Tijdens het inkleuren van de kaart is het belangrijk om de discussie te voeren over specifieke punten. Na deze koers is het heel belangrijk welke randvoorwaarden er zijn om hieraan te kunnen werken. Dit gaat van vergunningen tot transformatie tot bereikbaarheid, parkeernormen en branche-indeling.

Wanneer de pandeigenaren hun visie klaar hebben en deze gedragen is door de pandeigenaren buiten de denktank, is het belangrijk dat de gemeente én de ondernemers deze visie bestuderen en hun beeld daaraan toevoegen. Dit is anders dan gebruikelijk. Vaak wordt een visie van de gemeente verwacht en mogen stakeholders en inwoners daar input/reflectie op geven. Aangezien de pandeigenaren degene zijn die hun panden moeten aanpassen aan de toekomst kiezen wij ervoor om bij hun te starten. En bij het ontbreken van een vastgoedvereniging starten we met de groep pandeigenaren die in beeld is en bereid is mee te denken en het voortouw te nemen.

Daarbij bespreken we met de gemeente welke effecten dit heeft op het bestaande beleid, dan wel welke wensen er uit komen om het bestaande beleid te transformeren. Terneuzen is nu op weg om keuzes te maken.

Véronique Gielen

Projectcoördinator

Contact

 Mobiel 06 301 898 06

 E-mail v.gielen@ik-onderneem.nl

 


Rob Weiss

Directeur

Contact

 Mobiel 06 398 36 882 

 E-mail r.weiss@ik-onderneem.nl