Rijssen

In Rijssen is het centrum in ‘de goede tijd’ veel uitgebreid. Rijssen heeft een trouwe klantenkring maar toch teruglopende omzet waardoor niet al het aanbod behouden kan blijven. Zichtbare en storende leegstand is het gevolg.

De gemeente is al enige tijd actief om een compacter centrum te benoemen, maar worstelt ook met plannen van herontwikkelingen. Het lijkt wel of dit elkaar in de weg zit en grote gevolgen gaat hebben voor de ‘footfall’ in de verschillende deelgebieden.

De pandeigenaren zijn niet verenigd en de ondernemersvereniging heeft een wisseling doorgemaakt. In de werksessies van Ik Onderneem! Met onder meer het thema ‘compact centrum en leegstand’ werd pijnlijk duidelijk wat samenwerking, of het gebrek daaraan tot gevolg heeft. Hoewel de gemeente en ondernemers op zeer goede voet staan en elkaar goed weten te vinden bleek op dit transformatie- en compact centrum -vraagstuk nog geen slag geslagen te zijn.

De ondernemers gaven aan dat ze vragen hebben rondom ontwikkelingen die gepland staan, in combinatie met bestaande problemen. De gemeente op haar beurt gaf aan dat de ondernemers alle plannen wel moesten weten omdat dit al zo vaak gedeeld was, inclusief participatiesessies en dergelijke.

Door onze onafhankelijke voorzittersrol konden we deze discussie terugbrengen tot de essentie. Onder meer door een bestuurswissel is eerder gedeelde kennis uit het oog verloren. Dit is vervelend, omdat ook de gemeente dacht dat alles goed geborgd was. In de praktijk bleek dit anders. In het kader van de goede samenwerking is het opnieuw delen, inclusief discussie over bepaalde onderdelen, hoewel deze al eerder was gevoerd, nodig.

Een stapje terug om als partners weer sprongen vooruit te maken. Ook bleek in de werksessie dat het vastgoed moest verenigen omdat de gemeente en ondernemers al een nauw samenwerkingsverband hadden. Vastgoed was de missende partij in dat overleg. Het van plan tot uitvoering brengen kan alleen als het vastgoed verenigd wordt.

Tot op heden is dit nog niet het geval en er is ook te zien dat Rijssen stilvalt in ontwikkeling. Ook is te zien dat met het verstrijken van de tijd de opgave groter is dan de plannen tot nu toe in zich hadden. Daarom is de discussie eigenlijk op zijn plek. Hoe kan Rijssen in de toekomst een interessant goed gevuld centrum zijn, waar opkomende leegstand wordt getransformeerd? 


Rob Weiss

Directeur

Contact

 Mobiel 06 398 36 882 

 E-mail r.weiss@ik-onderneem.nl

 

Véronique Gielen

Projectcoördinator 

Contact

 Mobiel 06 301 898 06

 E-mail v.gielen@ik-onderneem.nl