Oosterwolde

Een traditioneel dorp langs een vaart, dat is Oosterwolde. Met een organisch gegroeid lint als centrum. Ook hier is de omzet afgenomen en ontstaat leegstand. Hoewel het feitelijke percentage leegstand wellicht niet schrikbarend is, valt de leegstand erg op. Omdat het een langgerekt centrum langs één straat is kan je alle leegstand van verre zien. Dit heeft direct impact op de winkelbeleving en de sfeer. Een aaneengesloten interessant aanbod in een lint is alleen mogelijk door verplaatsen en aan de randen transformeren. Dat vereist dus direct een focus waar het aaneengesloten aanbod moet blijven en waar niet.

Ik Onderneem! heeft met gemeente, ondernemers en vastgoed gewerkt aan deze opgave; waar ligt de kern van het centrum van Oosterwolde en waar moet het aanbod van retail (horeca, detailhandel, diensten), cultuur en Leisure aaneengesloten zijn? Deze keuze geeft ook inzicht in de niet-kern en daarmee het ’te transformeren’ gebied.

Deze discussie leverde al snel op dat de kern van het centrum slechts de helft van het centrum hoefde te zijn. Dit houdt in dat de helft van het centrum getransformeerd kan worden, of zelfs weggehaald moet worden.

Met dat hier een gezamenlijke uitkomst was, startte gelijk de discussie voor de ‘andere helft’. Twee voorbeelden:
Zo wordt gesteld:

  • “Er zijn daar nu interessante bedrijven gestart, dus het leeft weer op”. Dit is een logisch gevolg want door de leegstand zakken de huren en er is geen visie waar het heen moet. Dus wordt er vanuit gewoonte gezocht naar een Retail-invulling.
  • “We hebben een gegadigde voor het grote pand op het plein”. Dit is helemaal aan de andere kant van het lint, wederom vanuit bestaand redeneren zonder zicht op waar het heen moet.

Door de pandeigenaren, ondernemers en gemeente is vastgelegd dat het centrum zich van het midden naar het zuiden moet ontwikkelen. Met dat dit plan bevestigt werd, kregen de ondernemers in het noorden van het centrum – wat als te transformeren was bestempeld – een brief van de gemeente om bijeen te komen en te kijken hoe ze dit gebied weer levendig kunnen maken met allerlei nieuwe retail-functies. Dit ging volledig in tegen het net afgesproken kernwinkelgebied die samen was vastgesteld.

Wat blijkt, de gemeente was binnen een andere afdeling bezig met het traject ‘Centrum Noord’, terwijl iemand anders van de gemeente met de ondernemers en pandeigenaren bij de discussie voor het compacte centrum betrokken was. Het viel uiteraard niet in goede aarde bij de ondernemers en pandeigenaren die veel tijd en lef hebben ingezet om tot een keuze te komen. Hoewel het een ongelukkige samenloop van acties was, is het vertrouwen in de realisatie van het compact centrum gigantisch onderuit gehaald. Bij een krimpopgave komt buiten durf ook vertrouwen kijken.

Alle partijen en zeker een gemeente dienen zorg te dragen voor interne afstemming en het borgen van de afspraken. Anders zorgen dit soort acties voor versplintering en wantrouwen om de krimpopgave en transformatie überhaupt te realiseren.


Rob Weiss

Directeur

Contact

 Mobiel 06 398 36 882 

 E-mail r.weiss@ik-onderneem.nl