Nijkerk

In Nijkerk is door verschillende ontwikkelingen (nieuwbouw) het centrum zo verandert dat het oorspronkelijke, logische, rondje uit zijn verband is gehaald. Gevolg; een verschuiving van de loop, minder omzet in delen en ontstaan van leegstand op ongewenste plekken. Het gevolg daarvan is dat het beleid de ontstane situatie volgde en onvoldoende stuurde op een passend eindbeeld met een kleiner en compacter winkelgebied.

Bij de opstart in het proces werd vrij snel duidelijk dat de beleidslijnen van de gemeente niet gedragen werden door de andere stakeholders. Terwijl de gemeente op haar beurt in de veronderstelling was dat zij de juiste stappen in participatie had gezet, of wel in de overtuiging was dat het een gedragen beleid was.

De pandeigenaren en een groot deel van de ondernemers zagen toekomst in een het rondje Nijkerk. Het bleek echter dat dit rondje (nog) niet aaneengesloten was. Desalniettemin was de wens er wel. Naar aanleiding van deze wens heeft Ik Onderneem! met ondernemers en vastgoed een kaart ingekleurd om de haalbaarheid van dit rondje in te vullen, inclusief de consequenties voor andere delen van het centrum. Immers, een krimp op het aanbod was nodig en een rondje inkleuren zonder andere delen in te perken is niet realistisch voor de toekomst. Het bleek met een paar aanpassingen te kunnen worden gerealiseerd.

De volgende stap is om de inzet van alle partijen om hier naar toe te werken op te starten. De gemeente heeft hieraan meegewerkt door in de bestrating een ‘natuurlijk gevoel’ te versterken in het rondje.

Door dit (nieuwe) gezamenlijke eindpunt groeide de samenwerking met vastgoed en gemeente en ondernemers en werden de lijnen sterker en korter. De transformatie is opgepakt en zelfs de transformatie van woning naar commerciële functie is opgenomen om dit beeld te realiseren. Zo kwam er een woning te koop die bij uitstek geschikt was om horeca te maken, opdat een zichtlijn werd doorgetrokken om het ‘rondje’ te realiseren. Doordat het gesprek met de vastgoedeigenaren er was, kon dit idee ontstaan en is direct de zoektocht gestart op haalbaarheid.

Véronique Gielen

Projectcoördinator

Contact

 Mobiel 06 301 898 06

 E-mail v.gielen@ik-onderneem.nl

 


Rob Weiss

Directeur

Contact

 Mobiel 06 398 36 882 

 E-mail r.weiss@ik-onderneem.nl