Meppel

Naast divers leegstand in het centrum in kleinere panden, kent Meppel ook structurele leegstand in ‘moeilijke’ panden op prominente locaties. Dit is al onderkend door stakeholders en de gemeente heeft hier ook extra aandacht voor, zowel in beleid als in middelen en menskracht. De ondernemers waren versnipperd georganiseerd en vooral met de dagelijkse dingen bezig en de vastgoed was niet georganiseerd. Ofwel hoe goed de gemeente ook wil dat er iets verandert, ze had de andere partijen nodig om grotere stappen te zetten.

In een ingrijpend proces hebben wij de ondernemers en vastgoed zo georganiseerd dat zij ook het thema ‘transformatie’ en ‘compact centrum’ konden adopteren. Dit was niet in een paar maanden gedaan en het geduld werd op de proef gesteld. Immers als je als partij klaar bent om actie te ondernemen maar je partners hebben nog tijd nodig, dan lijkt dat altijd ‘te’ lang te duren.

Echter zodra de ondernemers en vastgoed klaar waren om het onderwerp aan te pakken zagen we meteen een sprong voorwaarts. Zo was er een visie op het toekomstige compacte centrum (blauwe lijn in figuur), dit is niet gelijk aan het huidige aanbod (gele gebied). De gemeente heeft vanuit haar stappen een gevelfonds, verhuisvergoeding en transformatiefonds. De benutting hiervan bleef achter, mede omdat het bestaan hiervan en de wijze om dit aan te spreken niet bij de juiste partijen terecht kwam.

Vanuit de vastgoedvereniging (VECM) en ondernemers is daarom gekozen om met de gemeente rond te gaan lopen om panden aan te wijzen om te bepalen wat zij vonden dat er mee zou moeten gebeuren. Dit kan verbetering zijn, verhuizen van aanbod naar elders en transformeren of gewoonweg uit de markt halen. Dit zorgde voor korte lijntjes met gemeente en vastgoed om door te kunnen pakken. Er is gevraagd vanuit de gemeente of de subsidies helder waren. Door de nieuwe samenwerking bleek al snel dat de subsidies dan wel de voorwaarden niet goed bekend waren, of te onduidelijk. Doordat het vertrouwen goed is, zijn de concept-subsidie -voorstellen ook met elkaar besproken. Dit zorgt ervoor dat het compacter maken van een centrum daadwerkelijk in uitvoering is.

Véronique Gielen

Projectcoördinator

Contact

 Mobiel 06 301 898 06

 E-mail v.gielen@ik-onderneem.nl

 


Rob Weiss

Directeur

Contact

 Mobiel 06 398 36 882 

 E-mail r.weiss@ik-onderneem.nl