Dordrecht

Met enorme ontwikkelingen in Dordrecht begin deze eeuw, heeft ze nu ook de keerzijde; relatief veel leegstand in deelgebieden van het centrum. In Dordrecht is er een overleg-platform met ondernemers, pandeigenaren, gemeente, warenmarkt, cultuur en marketing. Daar erkennen ze de problematiek en tegelijkertijd worden daar voornamelijk constateringen, meningen en informatie gedeeld. Men miste een gezamenlijke koers en uitvoering.

Ik Onderneem! is onder de vlag van platform De Nieuwe Winkelstraat aan de slag gegaan met het platform en gaan uitwerken waar de volgende stap zit. Zowel op samenwerking als inhoud. Het advies om naar een ‘bureau binnenstad’ om te vormen en daar ook het compacte centrum in onder te brengen is overgenomen. Samen met BRO is Ik Onderneem! gestart om de pandeigenaren bijeen te brengen. Met een kleine groep (denktank) bleek al snel consensus over de koers. Toch bleek bij een brede uitnodiging aan alle pandeigenaren dat er veel oud zeer was onderling, waardoor de discussie voor de toekomst niet gevoerd kon worden.

De gemeente merkte echter dat zij dankzij de discussie met de denktank graag met pandeigenaren de krimpopgave wilde oppakken. Zij merkte echter ook dat de grote groep deze discussie niet aan kan. Daarmee ontstond de vraag; mag en kan de gemeente met de ‘Coalition of the willing’ verder of dient er altijd een participatietraject nodig te zijn waar iedereen zijn/haar mening kan geven, om vervolgens op een zouteloos compromis uit te komen.

Dordrecht heeft gekozen om met de welwillenden te gaan wat zeer uniek is. Na een oproep onder pandeigenaren om mee te doen is de denktank vastgesteld. Zij maken de pandeigenaren-agenda en de keuzes voor het compacte centrum. Juist met de kennis en expertise van Ik Onderneem! én BRO is deze groep sterker geworden en is er meer onderling vertrouwen wat leidt tot een inhoudelijke agenda voor pandeigenaren.

Vastgoed is vervolgens met de gemeente in gesprek gegaan over de krimpopgave en liepen al snel tegen dingen aan. Er mochten bijvoorbeeld geen kleine units op de begane grond worden gemaakt, terwijl er veel behoefte is in het centrum aan kleine studio’s. Tevens legde dit de druk op de parkeernorm, waardoor het niet in te passen valt. Dus de wil om te transformeren is er, echter allerlei belemmeringen die ergens in het verleden logisch bleken zitten in de weg en zijn nu niet meer actueel.

Door het gesprek tussen pandeigenaren, de keuze om met de welwillenden te gaan (in plaats van iedereen) zijn belangrijke randvoorwaarden om transformatie mogelijk te maken boven tafel gekomen. Na deze gedeeld te hebben met de gemeente kon de gemeente aan het werk om de drempels weg te nemen die transformatie in de weg stonden en het proces van transformeren te versnellen. Deze stappen leiden ook tot de wens om als pandeigenaren mee te doen met andere belangrijke onderwerpen, zoals imagoversterking, ondernemersklimaat verbetering en vergroening.


Rob Weiss

Directeur

Contact

 Mobiel 06 398 36 882 

 E-mail r.weiss@ik-onderneem.nl