Transformatie casussen Ik Onderneem!

Werk van Mensen

Het terugdringen van leegstand in binnensteden en dorpskernen is geen kwestie van het acquireren van nieuwe winkels. Er is in de Nederlandse centra te weinig verdienvermogen om alle winkels, horeca of cultuur te behouden. Het terugdringen van leegstand is een combinatie van verplaatsen van bestaand (versnipperd) aanbod naar een compact centrum en het transformeren van de leegstand buiten het compact centrum. Deze transformatie is niets anders dan het omvormen van een commerciële (consumenten) functie naar een andere functie, zoals wonen, kantoor, of zorg.

Tal van plaatsen hebben een transformatie-agenda of zijn deze aan het inrichten. Daar komt veel bij kijken en de huidige manier – gemeente maakt dit beleid en vastgoed moet volgen – mist vaak draagvlak bij betrokkenen en mist daarmee efficiëntie. Dat is belangrijk, maar dat is geen garantie tot een succesvolle veranderingen/verkleining van het aanbod op de juiste plek of in de juiste vorm.

Het compacter maken van een centrum gebeurd niet op papier maar in de praktijk, met mensen. Een goede samenwerking tussen de drie cruciale partijen, gemeenten, vastgoed en ondernemers is de eerste stap en de enige mogelijkheid om tot een compacter centrum te komen. Het compacter maken van een centrum is niet enkel vanuit beleid – en de gewenste situatie op papier – maar vooral vanuit een uitgangspunt waar vastgoed zich in kan vinden. Kortom, er mist draagvlak wanneer gemeenten hier volgens de gebruikelijke manier mee verder gaan. Daarom zeggen wij, ‘Gemeente doe even niets’, maar laat vastgoed de kaart inkleuren. Daarna kan de gemeente zijn beleid daarop aanpassen. Daarvoor moet vastgoed met elkaar om tafel. Hieronder een aantal casussen waar Ik Onderneem! succesvol heeft begeleidt in deze kaart vanuit vastgoed invullen. De eerste stap naar een plan voor transformatie van het centrum met draagvlak en focus.    

Conclusie

De conclusie die wij kunnen trekken uit de praktijk is dat niks gaat werken zonder een gedragen plan met voldoende draagvlak, een goede samenwerking en doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Dit samen zorgt voor visie, beleid en regie om tot transformatie, gebiedsafbakening en krimpopgave te komen. Voor alle vormen hiervan in een winkelgebied is het essentieel dat de stakeholders verenigd zijn. Dit zorgt voor draagvlak, een gedegen gesprekspartner en de mogelijkheid snel te schakelen. Doordat de stakeholders een sterk bestuur hebben met mandaat van haar achterban wordt het makkelijker elkaar te vertrouwen waardoor transformatie mogelijk is.

Wil je meer informatie over transformatie van binnensteden? Neem gerust contact met ons op!