Bladel

In Bladel centrum was er een overschot aan plannen en initiatieven. Meerdere supermarkten die zich wilden vestigen, of plannen voor uitbreidingen en de wens om een cultureel centrum naar het centrum te brengen. Maar Bladel had ook te maken met het wegtrekken van winkels. 

Er was geen visie, waardoor de gemeente eigenlijk niet goed in gesprek kon met de verschillende initiatiefnemers. Ook was er voor onwenselijke initiatieven geen argumentatie beschikbaar en het ‘onwenselijke’ was meer een gevoel dan een koers. Gemeente Bladel heeft ons gevraagd om bij de keuze voor een centrumvisie als onafhankelijke procesbegeleider ‘tussen’ alle betrokkenen te staan. Daarmee koos de gemeente om het proces buiten het gemeentehuis te brengen. De rol van onafhankelijke procesbegeleider vereist dat je vertrouwen geeft aan alle betrokkenen en ook geheimhouding hebt. Ook al is de gemeente opdrachtgever, dat wil niet zeggen dat inhoud van gesprekken met pandeigenaren, ondernemers, ontwikkelaars en supermarkten gedeeld werd. 

Dit was niet makkelijk voor zowel de gemeente als de anderen. Iedereen wil alles weten, terwijl tegelijk niemand iets zegt als ze weten dat dit gedeeld wordt. Als vertrouwenspersoon zijn we er in geslaagd om van alle partijen veel informatie over wensen en weerstanden te hebben. Van zowel de pandeigenaren en ondernemers, als ook van initiatiefnemers.

We hebben het voor elkaar gekregen alle supermarkten bij elkaar te krijgen en die hebben ook inhoudelijk gediscussieerd over kansen en wensen. Uiteindelijk is ook met hun invulling gegeven aan de centrum visie en niet enkel de ‘postzegel’ discussie over uitbreiding op bestaande locatie. Dit is een unieke ontwikkeling op het gebied van transformatie en op deze manier ontstond er een puzzel die op zijn plek leek te vallen.

Er was echter ook nog een gemeenteraad. Die staat verder van de expertise rondom ruimtelijke ordening en economisch functioneren, maar dient wel de toekomst van bladel vast te stellen. Als procesbegeleider hebben we dus ook de raad als betrokkenen benoemd en is ook met hen het gesprek aan gegaan. Durf te kiezen, doe niet aan ‘cherry picking’ en houdt koers. Uiteindelijk lagen er vier verschillende toekomstbeelden voor. De verschillende stakeholders hebben hun voorkeur uitgesproken over de visies die zijn gepresenteerd en hieruit is er één gekozen. Deze voorkeur is meegegeven aan de Raad en zij heeft deze overgenomen en vastgesteld. Niet kort daarna bleek het mogelijk om voor drie van de vier initiatieven al stappen te zetten. Daarmee is er een zieltogend pand opnieuw ingevuld, de plannen bij de entree van het centrum konden kantelen naar invulling passend op de visie.

 

 

 


Rob Weiss

Directeur

Contact

 Mobiel 06 398 36 882 

 E-mail r.weiss@ik-onderneem.nl

 


Sonja den Duijn

Operationeel Manager

Contact

 Mobiel 06 242 311 94 

 E-mail s.unk@ik-onderneem.nl