Thema workshops

De wereld is enorm verandert. Ondernemers en winkelgebieden hebben te maken met een consument die veranderd is, een consument die weet wat hij wil en ook nog eens verleid en verrast wil worden in de winkel en in het winkelgebied. Een winkelgebied staat samen met haar ondernemers voor deze uitdaging. Centrummanagement organisaties, besturen en centrummanagers en winkeliers werken in een veranderende wereld. Er worden andere zaken van ze gevraagd dan voorheen en er is behoefte aan professionaliteit en doorontwikkeling van centrummanagement en ondernemerschap in het algemeen.

De professionalisering van een winkelgebied vraagt andere kennis en invulling van ieders rol. Ik Onderneem! heeft een aanbod van opleidingen die voorzien in die behoefte. Deze opleiding zijn praktisch en praktijkgericht, om zo een stap te kunnen zetten met de tijd en middelen die je tot je beschikking hebt.
Dit is als volgt ingedeeld:

  1. Kennis – inhoudelijke kennis overdracht via een pakket van aanbod gericht op bestuur en individu
  2. Competenties – ontwikkelen van competenties die horen bij de rol, bestuur of individu
  3. Rol/positie – organogram centrummanagement organisaties, rol in totstandkoming (stakeholders, vertegenwoordiging, mandaat ) doelen en ambities, strategie, projecten en uitvoering

Voor meer informatie over de workshops:

Themaworkshops – als mens op Social Media: klik hier

Themaworkshops – beter ondernemen: klik hier

Themaworkshops – campagnematig werken: klik hier

Themaworkshops – Facebook de grootste winkelstraat van Nederland: klik hier

Themaworkshops – meten is weten: klik hier

Themaworkshops – het mysterie dat Google heet: klik hier