Subsidie voor transformatie

 

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft op 12 mei een subsidieregeling gecommuniceerd, gericht op herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen. Het betreft een investering van 100 miljoen euro om transformatieprojecten te stimuleren. In onze nieuwsflits bespreken we de kansen en voorwaarden van deze regeling.

 

Waarom deze subsidieregeling?

Het kabinet wil meer lokale projecten stimuleren die de leegstand in binnensteden terugdringt. De focus ligt niet op kortetermijnoplossingen zoals het tijdelijk steunen van retailers of horeca in financiële nood. Een duurzame oplossing is noodzakelijk om winkelgebieden vitaal en toekomstbestendig te maken. Nieuwe functies en investeringen in ruimtelijke kwaliteit zorgen voor een nieuwe economische en sociale basis.

Transformatie van de binnenstad of een winkelgebied is een complex traject dat veel kosten met zich meebrengt. Een deel van deze kosten laten zich niet terugverdienen in de markt. Binnen Ik Onderneem! hebben we ruim 11 jaar ervaring in veranderingen van winkelgebieden en innovaties. Ook hebben we veel steden geholpen met het opstellen van transformatieplannen. We zien dat deze onrendabele top een drempel vormt bij transformatieplannen. De bijdrage vanuit het Rijk wordt verdeeld over 4 jaar en is bedoeld om de onrendabele top te compenseren.

 

De subsidieregeling vereist een concreet projectplan, opgesteld door private partijen in samenwerking met de gemeente.

 

Maak gebruik van onze expertise om gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren te betrekken in een uitvoerbaar transformatieplan. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Neem dan contact met ons op.

 

Randvoorwaarden

  • De regeling wordt in tranches verdeeld over in totaal vier jaren.
  • Deze subsidie geldt alleen voor de onrendabele top, zowel publiek als privaat, tot een maximum van 20% van de realisatiekosten.
  • Voordat het plan wordt beoordeeld, wordt de begroting eerst extern beoordeeld op validiteit.
  • De beoordeling van het transformatieplan wordt gebaseerd op 3 kwaliteitscriteria; gebruikswaarde, belevingswaarde en levendigheid.
  • Plankosten maken geen deel uit van de realisatiekosten, deze kosten worden niet vergoed.
  • Per aanvraag is de ondergrens 1 miljoen en bovengrens 5 miljoen euro (gemiddeld 25 appartementen realiseren of 12 winkels aanpakken).
  • Er geldt openheid van informatie. De projecten die hieruit voortkomen dienen als showcases voor andere gemeenten en lokale partijen.

De regeling wordt de komende maanden nog verder uitgewerkt. De ambitie is dit jaar de eerste beschikkingen af te geven en de bijbehorende projecten op te starten.

 

Waarom is transformatie zo belangrijk?

De wensen en behoeften aan de binnenstad veranderen. Ons uitje naar de stad omvat tegenwoordig veel meer dan het kopen van producten. Cultuur, horeca, sfeer en het sociale aspect maken deel uit van onze winkelervaring. Leegstand doet afbreuk aan de beleving en zorgt ervoor dat bezoekers minder lang blijven winkelen of een andere stad uitkiezen.

Transformatie bekijkt de huidige situatie en richt de fysieke bezetting van Retail, horeca en cultuur opnieuw in. Een belangrijk uitgangspunt is dat gecontroleerde krimp nodig is om leegstand tegen te gaan. Hierbij betrekken we alle partijen: gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren. Een transformatie wordt gezamenlijk uitgewerkt én uitgevoerd.

 

Lees een kopie van de brief, verzonden door het Ministerie van EZK, over de subsidieregeling.