Roosendaal

Ik Onderneem! is voor Roosendaal sinds 2016 ‘trusted advisor’ en projectleider voor Smart City Roosendaal B.V. We hebben o.a. gewerkt aan de realisatie van het Loyalty programma ‘Roos24’ voor Roosendaal. In samenwerking met de verschillende partners waaronder; IP Parking, Parkeerbedrijf Roosendaal, CCV Nederland, Red Banana en The other side of the moon, is er invulling gegeven aan de verschillende aspecten van dit Loyalty programma, Roos24.

Aanpak
Om Smart City Roosendaal mogelijk te maken hebben we gebouwd op 5 lijnen:
1 – Bouwen aan techniek De technische partijen die betrokken zijn, ieder vanuit eigen expertise, hebben in het voortraject intensief meegedacht en gewerkt aan verkenning, afbakening en opbouw voor realisatie.
2 – Betrekken en activeren ondernemers De ondernemers zijn het kloppend hart van het centrum en maken het succes van het loyaliteitsprogramma. Zij kunnen de lokale kracht laten zien en door middel van leuke acties, deals en ambassadeurschap Roosendaal echt laten leven voor de bezoekers.    
3 – Gouvernance – de organisatie Binnenstad De beheersorganisatie. Dat betekent wel een nieuwe juridische entiteit, zeker een complexe. Voor de ‘Binnenstads B.V. Roosendaal’ is daarom verkent welke mogelijkheden er zijn om een organisatie op te richten waarbij alle stakeholders in Roosendaal zijn vertegenwoordigd maar waarbij er geen sprake is van vrijblijvendheid. Dat betekent een organisatie waarbij er echt aandeelhouderschap is van alle stakeholders en gezamenlijke investeringskracht.  
4 – Betrokkenheid provincie, gemeente, overige partners Na enkele gesprekken met de provincie werd duidelijk dat zij bereid waren om Roosendaal, en daarmee andere middelgrote steden, te helpen de innovaties te realiseren. Er was geen bestaand programma waarbinnen het project een subsidie aanvraag kon doen maar gezien de mogelijkheden die deze pilot Roosendaal biedt voor andere gemeenten in Noord Brabant is de verkenning gestart om ‘Smart City’ mee te financieren.  
5 – Borging lange termijn (Businesscase) In Roosendaal is eerst een projectbegroting gemaakt en een risico analyse op de verschillende pijlers en vervolgens is de business case voor realisatie en beheer Roos24 opgebouwd.

Resultaat
Er staat een stevige binnenstadsorganisatie waarbij ondernemers, vastgoed en gemeente op een niet- vrijblijvende manier samen mee investeren in tijd, geld en middelen om de ambitie Smart City Roosendaal te realiseren. Het loyaliteitsprogramma inclusief business case, technische implementatie en actieve ondernemers is in november 2019 gelanceerd.
www.roos24.nl

Meer informatie? Neem contact op met Rob Weiss, 06 398 36 882


Rob Weiss

Directeur

Contact

 Mobiel 06 398 36 882 

 E-mail r.weiss@ik-onderneem.nl

 


Sonja den Duijn

Operationeel Manager

Contact

 Mobiel 06 242 311 94 

 E-mail s.unk@ik-onderneem.nl