Archief

Categorieën

  • Geen categorieën

Terneuzen

Van het versterken van de ondernemersvereniging, samenwerking met de gemeente en het werken met vastgoed aan de ideale situatie, naar een gezamenlijk online platform. Hoe een coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat onze opdracht is gewijzigd en alle zeilen bijgezet moesten worden om dit in een korte tijd te realiseren.

Dordrecht

De ontwikkelingen in binnensteden noodzaken tot een vernieuwde strategie op de aanpak van de toekomstige opgaven. In 2017 is een Expertteam in opdracht van het College van B&W aan de slag gegaan met het formuleren van uitgangspunten voor een nieuwe visie op de binnenstad van Dordrecht. Als vervolg hierop zijn BRO en Ik Onderneem! ingeschakeld om de organisatiestructuur in de binnenstad onder de loep te nemen en de veranderopgaven te schetsen waar het Platform Binnenstadsontwikkeling Dordrecht voor staat.

210224 Koffertje Gezamenlijk online

Consult Eerste Hulp Bij Online

Met de lockdown is een einde gekomen aan het fysiek winkelen in de binnensteden. In de normaliter drukke decembermaand lopen retailondernemers veel omzet mis. Kerstshoppen in onder andere kleding- en cadeauwinkels, woonwinkels en tuincentra kan nu alleen nog online.

Grijp nu de kans om als winkelgebied te werken aan de online aanwezigheid en lokaal klanten te binden. Hoe? Met het consult Eerste Hulp Bij Online zet je in een korte tijd die eerste stap. Laagdrempelig, concreet en direct toepasbaar.

Transformatie Casussen Ik Onderneem!

Het terugdringen van leegstand in binnensteden en dorpskernen is geen kwestie van acquisitie. Er is simpel te weinig verdienvermogen om alle panden van winkels, horeca of culturele invulling te voorzien. Het terugdringen van leegstand is een combinatie van verplaatsen van bestaand (versnipperd) aanbod naar een compact centrum. Vervolgens de vrijkomende panden en de leegstand buiten het dorpshart/binnenstad te transformeren. Deze transformatie is niets anders dan het omvormen van een commerciële (consumenten) functie naar een andere functie, zoals wonen, kantoor, of zorg.

Zwolle

de prachtige hanzestad Zwolle had al langere tijd de wens de online aanwezigheid te verstevigen om zo meer toekomstbestendig te blijven. Vanuit deze wens en de komst van de coronacrisis heeft Zwolle Ik Onderneem! gevraagd een opdrachtformulering te schrijven om aan de slag te gaan met een gezamenlijk online platform, wat de valkuilen zijn en waar ze zich op moeten focussen.

Delden

Als één van de zeven steden heeft Delden meegedaan aan het Smart distributie Living Lab. In de periode dat hij de projectbegeleiding lokaal hebben begeleidt heeft Delden mooie stappen gezet om een digitaal platform te lanceren, te laten renderen en een super social media campagne te draaien.

Prestatieonderzoek

In onze nieuwsgierigheid en zoektocht naar hoe wij winkelgebieden kunnen helpen betere en meer gefundeerde keuzes te maken naar de toekomst toe liepen wij tegen de beperkte mogelijkheden aan van bestaand onderzoek. Wij hebben een grondhouding die zorgt dat we zoeken naar wat er beter of anders kan en daarom hebben wij een ‘prestatieonderzoek’ geïnitieerd om het economisch functioneren van winkelgebieden in kaart te brengen. Door de juiste partners en bronnen met elkaar te koppelen hebben we een revolutionaire uitkomst gerealiseerd.

Roosendaal

Ik Onderneem! is voor Roosendaal sinds 2016 ‘trusted advisor’ en projectleider voor Smart City Roosendaal B.V. We hebben o.a. gewerkt aan de realisatie van het Loyalty programma ‘Roos24’ voor Roosendaal. In samenwerking met de verschillende partners waaronder; IP Parking, Parkeerbedrijf Roosendaal, CCV Nederland, Red Banana en The other side of the moon, is er invulling gegeven aan de verschillende aspecten van dit Loyalty programma, Roos24.

Bladel

Gemeente Bladel wilde graag voor eind 2018 een toekomstbestendige centrumvisie ontwikkeld hebben die als toetsingskader kon dienen om initiatieven die er liggen en/of in de toekomst worden ingediend, te (kunnen) beoordelen. Om tot deze centrumvisie te komen heeft de gemeente vier verschillende bureaus gevraagd een conceptvisie te ontwikkelen voor de kern Bladel. In deze visies wilde de gemeente ook de input zien verwerkt van bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers opdat de uiteindelijke keuze draagvlak kreeg en een echt Bladelse invulling.

Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen is met ons gestart om in kaart te brengen wat er al was, wat de gewenste situatie was en wat er voor nodig was om daar te komen. De Binnenstad leeft als: overheid, vastgoed en ondernemers niet-vrijblijvend, samen werken en samen investeren aan dezelfde ambities. Dit moet vervolgens vertaald naar resultaatgerichte projecten (aanpak leegstand, gezamenlijke promotie, sfeer en uitstraling etc.) Die niet-vrijblijvende samenwerking is spannend en is wezenlijk anders dan nu gangbaar is in winkelgebieden. De stap zetten naar deze samenwerking vergt lef en vastberadenheid in koers.

Meppel

Meppel stond voor een aantal grote uitdagingen. Veel verdeeldheid, nauwelijks samenwerking en grotere ambities dan de portemonnee toestond. Platform De Nieuwe Winkelstraat heeft Ik Onderneem! gevraagd de regisseursrol te vervullen om Meppel compleet te reorganiseren en de kracht van het collectief weer kenbaar te maken.