Gelderland

Dit programma is bedoeld voor ondernemers in de provincie Gelderland die een boost kunnen gebruiken in hun ondernemerschap. Nieuw onderne­merschap is nodig in eigen bedrijf maar ook in de binnenstad of dorpskern als collectief van ondernemers om ze sterk en gezond te houden. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de individuele bedrijfsvoering en worden de belangrijke thema’s die spelen in de binnenstad of dorpskern uitgewerkt en verdiept.

Overijssel

Tijdens het Retailpracticum leren de 8 deelnemende kernen in vijf online sessies en drie lokale sessies wat bij het winkelgebied past, worden er keuzes voor het winkelgebied gemaakt en ontwikkelen ze een praktische online aanpak voor het winkelgebied. Aan het eind van deze sessies hebben de deelnemers een online strategie in handen die aansluit bij de offline aanpak en kunnen zij direct met jouw ondernemers aan de slag.

Dordrecht

De ontwikkelingen in binnensteden noodzaken tot een vernieuwde strategie op de aanpak van de toekomstige opgaven. Door een expertteam zijn uitgangspunten geformuleerd voor een nieuwe visie op de binnenstad van Dordrecht. Als vervolg hierop zijn BRO en Ik Onderneem! ingeschakeld om de organisatiestructuur in de binnenstad onder de loep te nemen en de veranderopgaven te schetsen waar het Platform Binnenstadsontwikkeling Dordrecht voor staat.

Transformatie Casussen

Het terugdringen van leegstand in binnensteden en dorpskernen is geen kwestie van acquisitie. Er is te weinig verdienvermogen om alle panden van winkels, horeca of culturele invulling te voorzien. Het terugdringen van leegstand is een combinatie van verplaatsen van bestaand (versnipperd) aanbod naar een compact centrum. Vervolgens de vrijkomende panden en de leegstand buiten het dorpshart/binnenstad te transformeren. Deze transformatie is niets anders dan het omvormen van een commerciële functie naar een andere functie.

210224 Koffertje Gezamenlijk online

Consult Eerste Hulp Bij Online

Met de lockdown is een einde gekomen aan het fysiek winkelen in de binnensteden. In de normaliter drukke decembermaand lopen retailondernemers veel omzet mis. Kerstshoppen in onder andere kleding- en cadeauwinkels, woonwinkels en tuincentra kan nu alleen nog online.

Grijp nu de kans om als winkelgebied te werken aan de online aanwezigheid en lokaal klanten te binden. Hoe? Met het consult Eerste Hulp Bij Online zet je in een korte tijd die eerste stap. Laagdrempelig, concreet en direct toepasbaar.

Terneuzen

Van het versterken van de ondernemersvereniging, samenwerking met de gemeente en het werken met vastgoed aan de ideale situatie, naar een gezamenlijk online platform. Hoe een coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat onze opdracht is gewijzigd en alle zeilen bijgezet moesten worden om dit in een korte tijd te realiseren.

Zwolle

De prachtige hanzestad Zwolle had al langere tijd de wens de online aanwezigheid te verstevigen om zo meer toekomstbestendig te blijven. Vanuit deze wens en de komst van de coronacrisis heeft Zwolle Ik Onderneem! gevraagd een opdrachtformulering te schrijven om aan de slag te gaan met een gezamenlijk online platform, wat de valkuilen zijn en waar ze zich op moeten focussen.

Roosendaal

Ik Onderneem! is voor Roosendaal sinds 2016 ‘trusted advisor’ en projectleider voor Smart City Roosendaal B.V. We hebben o.a. gewerkt aan de realisatie van het Loyalty programma ‘Roos24’ voor Roosendaal. In samenwerking met de verschillende partners waaronder; IP Parking, CCV Nederland en Red Banana is er invulling gegeven aan de verschillende aspecten van dit Loyalty programma, Roos24.

Bladel

Gemeente Bladel wilde graag een toekomstbestendige centrumvisie ontwikkeld hebben die als toetsingskader kon dienen om initiatieven die er liggen en/of in de toekomst worden ingediend, te (kunnen) beoordelen. In deze visie wilde de gemeente ook de input zien verwerkt van bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers opdat de uiteindelijke keuze draagvlak kreeg en een echt Bladelse invulling.

Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen is met ons gestart om in kaart te brengen wat er al was, wat de gewenste situatie was en wat er voor nodig was om daar te komen. De Binnenstad leeft als: overheid, vastgoed en ondernemers die niet-vrijblijvend samenwerken en samen investeren aan dezelfde ambities. Die niet-vrijblijvende samenwerking is spannend en is wezenlijk anders dan nu gangbaar is in winkelgebieden.

Meppel

Meppel stond voor een aantal grote uitdagingen. Veel verdeeldheid, nauwelijks samenwerking en grotere ambities dan de portemonnee toestond. Platform De Nieuwe Winkelstraat heeft Ik Onderneem! gevraagd de regisseursrol te vervullen om Meppel compleet te reorganiseren en de kracht van het collectief weer kenbaar te maken.

Delden

Als één van de zeven steden heeft Delden meegedaan aan het Smart distributie Living Lab. In de periode dat hij de projectbegeleiding lokaal hebben begeleidt heeft Delden mooie stappen gezet om een digitaal platform te lanceren, te laten renderen en een super social media campagne te draaien.

Prestatieonderzoek

In onze nieuwsgierigheid en zoektocht naar hoe wij winkelgebieden kunnen helpen betere en meer gefundeerde keuzes te maken naar de toekomst toe liepen wij tegen de beperkte mogelijkheden aan van bestaand onderzoek. Wij hebben een grondhouding die zorgt dat we zoeken naar wat er beter of anders kan en daarom hebben wij een ‘prestatieonderzoek’ geïnitieerd om het economisch functioneren van winkelgebieden in kaart te brengen. Door de juiste partners en bronnen met elkaar te koppelen hebben we een revolutionaire uitkomst gerealiseerd.