Procesbegeleiding

Het uitvoeren van een proces brengt verschillende uitdagingen met zich mee: hoe borg je dat alle partijen zich gehoord voelen en wanneer is het succesvol afgerond? Daarbij kunnen de belangen van ondernemers of vastgoedeigenaren afwijken van de gemeentelijke wensen of visie. 

Er is regie nodig, een begeleiding die onafhankelijk is en werkt vanuit expertise in plaats van het behartigen van de eigen belangen.

Hoe Ik Onderneem! helpt

Ik Onderneem! heeft veel ervaring met het begeleiden van verschillende stakeholders op het gebied van specifieke thema’s, relevant voor het winkelgebied. Met onze kennis, ervaring en expertise zijn we in staat elk proces te begeleiden, van A tot Z.

We nemen een onafhankelijke procesbegeleidingsrol aan om diverse vraagstukken breed gedragen te krijgen, input te verzamelen en politieke verschillen te beslechten. Zowel in de samenleving (achterban van diverse stakeholders) als in de Raad.

Op basis van kennis (en niet op basis van politiek) gaan we de discussie aan, zodat duurzame keuzes worden gemaakt. In onze onafhankelijke rol zorgen we altijd voor een duidelijk doel en heldere positionering, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen en er vanuit samenwerking overeenstemming ontstaat.

Er wordt rekening gehouden met het belang van elke stakeholder, zodat er draagvlak ontstaat om vanuit het collectief aan de slag te gaan.

Wat is procesbegeleiding?

Vanuit onze begeleiding ontzorgen we gemeenten bij elk proces. Ik Onderneem! neemt een onafhankelijke en begeleidende rol. Er wordt rekening gehouden met het belang van elke stakeholder, zodat er draagvlak ontstaat om vanuit het collectief aan de slag te gaan. Voorafgaand wordt het doel/resultaat helder geformuleerd, zodat de impact en de meerwaarde duidelijk meetbaar zijn.

Hoe pakken we dit aan?

Er wordt gewerkt volgens een duidelijke visie op winkelgebieden. Dit bestaat onder meer uit de overtuiging dat een toekomstbestendig winkelgebied alleen kan floreren als vastgoed, ondernemers en overheid, gezamenlijk met andere betrokkenen investeren in deze toekomst. Samenwerken is cruciaal.

Vanuit Ik Onderneem! maken wij onderscheid in partijen die een direct belang vertegenwoordigen (zoals het ondernemerscollectief, vastgoedcollectief, initiatiefnemers ontwikkelingen, cultuur/maatschappelijk ontwikkelingen, etc.) en betrokken individuen (zoals vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners, etc.).

Wij stellen dat elke inbreng serieus is voorbereid en doordacht en dat er actief achterbannen worden geraadpleegd (bij vertegenwoordiging).

Welke gebieden gingen je voor?

Gemeente Bladel is geconfronteerd met verschillende initiatieven van private partijen die wel of geen plaats kunnen krijgen in het centrum van overmorgen. Om dit te kunnen beoordelen is er een centrumvisie nodig. Vanwege de posities van bekende ontwikkelaars, pandeigenaren en lokale partijen is het cruciaal dat de visie aansluit bij de wensen van een breed publiek. Er spelen ook een cultureel centrum en een gemeenschapshuis in de discussie mee, daarmee ook verschillende (culturele en maatschappelijke) verenigingen. Het gaat om een plaats waar veel verschillende verbindingen tussen mensen en posities liggen. Iedereen betrokken bij een bruisend centrum, maar zeker ook veel eigen belangen die daar haaks op kunnen staan. Allemaal invloed in verschillende gremia, van Rotary, tot politieke partijen, tot raadsleden en bestuurders.

Aan de slag

Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met één van onze experts.