Prestatieonderzoek

Aanleiding

Ik Onderneem! is een Arnhems projectbureau dat winkelgebieden helpt innoveren. Wij doen dat door middel van 3 pijlers;

1. Strategische begeleiding van stakeholders in keuzes en koers naar de toekomst.
2. Ondernemers (en overige stakeholders) activeren om nieuwe en bestaande klanten te vinden en binden.
3. Innovatie en nieuwe coalities bouwen.

In onze nieuwsgierigheid en zoektocht naar hoe wij winkelgebieden kunnen helpen betere en meer gefundeerde keuzes te maken naar de toekomst toe liepen wij tegen de beperkte mogelijkheden aan van bestaand onderzoek.  Wij hebben een grondhouding die zorgt dat we zoeken naar wat er beter of anders kan en daarom hebben wij een ‘prestatieonderzoek’ geïnitieerd om het economisch functioneren van winkelgebieden in kaart te brengen. Door de juiste partners en bronnen met elkaar te koppelen hebben we een revolutionaire uitkomst gerealiseerd.

Wij zijn sterk in onze overtuiging dat een toekomstvisie van winkelgebieden samen met alle stakeholders, gemeente, ondernemers, vastgoed moet worden opgepakt. Ik Onderneem! is de schakel tussen de partijen en expert op inhoud en keuzes om winkelgebieden verder te brengen. Daarmee zijn wij geen onderzoeksbureau, maar een partij die verschillende onderzoekers met verschillende specialiteiten verbindt en daarmee synergie creëert.

Ik Onderneem! is mede oprichter van Platform De Nieuwe Winkelstraat. Vanuit haar werkzaamheden in winkelgebieden met de Rabobank en partners zoals De Nieuwe Winkelstraat is Ik Onderneem! in 2015 en 2016 gestart met de ontwikkeling van alternatieve databronnen inzake prestatie van winkelgebieden. Dit heeft in 2016 een koopstromenonderzoek Arnhem-Nijmegen (19 gemeenten) opgeleverd waarbij juist de traditionele methode (op basis van consumenten enquêtes) gespiegeld kon worden aan Big-data bronnen.

Dit heeft niet alleen veel opgeleverd in het vertalen naar data tot informatie, ook het proces tussen regio, individuele gemeenten en consequenties van keuzes hebben veel leerpunten opgeleverd.

Vervolgens is in 2016 met Provincie Noord-Brabant gestart om een pilot in de Metropoolregio Eindhoven op te starten. Een samenwerking van lokale Rabobanken, de Metropoolregio Eindhoven (MRE), Rabobank Research, Platform De Nieuwe Winkelstraat, AnalyZus en Ik Onderneem! heeft veel meer opgeleverd dan een onderzoek. Naast inzicht stond betrokkenheid van lokale stakeholders, het ophalen van lokaal specifieke vraagstukken en het onderzoeken van specifieke gebieden binnen de gemeente (woonboulevards, wijk-buurt centra, stadsdeelcentra en dorpskernen/binnensteden) centraal. Dit bleek door deze aanpak mogelijk.

Eind 2017 is dit onderzoek in de MRE opgeleverd (https://www.ik-onderneem.nl/koopstromenonderzoek-mre/). Naast de conclusies over de onderzoeksresultaten is bewust gekozen om ook interpretatie van deze resultaten en daarmee aandachtspunten voor de toekomst op te nemen in  het project. Dit heeft meer opgeleverd dan herkomst van bestedingen en afvloeiing van bestedingen naar buurgemeenten. Juist de combinatie van regionaal, gemeentelijk en lokaal (per gebied) informatie en inzicht met een duidelijke opgave om een toekomstbestendige structuur van werklocaties en voorzieningen te kunnen realiseren bleek heel krachtig.

De pilot bleek succesvol met als gevolg dat Provincie Noord-Brabant gekozen heeft om heel Brabant volgens deze methodiek aan te pakken. De methode is sindsdien verfijnd, er zijn bronnen toegevoegd en de betrokkenheid van lokale partijen (ondernemers, pandeigenaren en gemeente) is versterkt. De kracht van de werkwijze is enerzijds een set van Big-data bronnen die feitelijke, objectieve informatie opleveren die lokaal, regionaal en landelijk vergelijkbaar zijn. Anderzijds is de betrokkenheid van lokale partijen en hun input op het onderzoek (welke gebieden, welke lokale dilemma’s welke lokale nuances) en confrontatie van de uitkomsten met de lokale partijen een zeer belangrijke toegevoegde waarde gebleken. Het gaat immers niet om het doen van onderzoek, het gaat om inzicht verkrijgen opdat er actie ondernomen kan worden voor een toekomstbestendige voorzieningenstructuur.

Ik Onderneem! ziet dan ook als indicator voor succes dat er keuzes voor de toekomst worden gemaakt n.a.v. de inzichten en dat er duiding wordt gegeven aan de opgaves van provincie, tot regio, tot lokaal.

Bijgevoegd artikel geeft duidelijk aan wat op basis van het prestatieonderzoek (is immers meer dan koopstromen) de koers van de provincie is [Bijlage VI: Prestatieonderzoek in de media].

In 2018 heeft ook Provincie Zeeland besloten onze werkwijze op te starten. In een samenwerking met de Z4 (Vlissingen, Middelburg, Goes, Terneuzen en Hulst) de Provincie Zeeland, lokaal relevante partijen, Rabobank en Platform De Nieuwe Winkelstraat.

Aanpak

Ik Onderneem! is geen traditionele onderzoekspartij waarbij consumenten worden uitgevraagd en op basis van deze input (het geheugen en mening van de consument) invulling wordt gegeven aan allerlei zaken die relevant zijn voor winkelgebieden. Ik Onderneem! heeft met haar partners nieuwe bronnen en een nieuwe methodiek beschikbaar die niet alleen koopstromen maar vooral het economisch presteren van de winkelgebieden in kaart brengt.

Wij kijken naar de prestatie van winkelgebieden, dorpskernen en binnensteden waarbij koopstromen (herkomst en bestemming van stromen) een onderdeel vormen. Ons prestatieonderzoek vormt een drieluik; 1. Betrekken van de stakeholders, 2. Het onderzoek, 3. Confrontatie van de uitkomsten.

Uiteindelijk is de bedoeling dat lokale stakeholders acties kunnen definiëren die leiden tot: Sterke centrumgebieden en winkelcentra die grip hebben op hun toekomstig bestaan. Die zo georganiseerd zijn dat ze(gezamenlijk) beter aansluiten bij de klantwensen van morgen (relevante bestemming), meer en nieuwe klanten trekken (traffic), hogere bestedingen afdingen (conversie), en loyalere klanten weten te creëren (binding). Voor gebieden met een minder sterk toekomstperspectief een heldere strategie om dit op te pakken.

Van visie naar strategie, naar borging in beleid en daadwerkelijk uitvoering in de praktijk. Sturing op de toekomst vraagt een bedrijfsmatige meetbare methode. Wat is een beoogd succes, welke strategie past daarbij en hoe (en met wie) is dit te operationaliseren. Wordt het succes ook behaald, of moet er worden bijgestuurd en op  welke grondslag gebeurt dit.

Resultaat

Prestatieonderzoek Arnhem/Nijmegen, Noord-Brabant en Zeeland.


Rob Weiss

Directeur

Contact

 Mobiel 06 398 36 882 

 E-mail r.weiss@ik-onderneem.nl

Véronique Gielen

Projectcoördinator

Contact

 Mobiel 06 301 898 06

 E-mail v.gielen@ik-onderneem.nl