Opbouw centrumorganisatie

In een binnenstad zijn veel partijen betrokken. Wij geloven in samenwerking tussen de belangrijkste partijen in een binnenstad; dat zijn de ondernemers, de gemeente en de vastgoedeigenaren en in de meest ideale situatie ook de binnenstadsbewoners. Wanneer zij betrokken zijn en zich inzetten, dan is heel veel mogelijk. Voor een vruchtbare samenwerking is het van groot belang dat de samenwerking iets oplevert, rendeert. Een binnenstad moet functioneren als een warenhuis of pretpark. Een bedrijf dat rendement oplevert voor haar ‘aandeelhouders’. Rendement is niet altijd alleen in geld, maar ook in tijd en aandacht. 

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken alleen kan als ieder betrokken partij weet wat hun eigen belang, positie, wensen en inzet is, je elkaar vindt op inhoud en projecten én als je bij meningsverschillen elkaar kan aanspreken. Samenwerken betekent samen investeren. Ondanks verschillende organisaties, die verschillend zijn georganiseerd en verschillende belangen hebben, kunnen er hele mooie resultaat worden bereikt door samenwerking.

Hoe Ik Onderneem! helpt

Ik Onderneem! heeft veel ervaring met het opbouwen van een centrumorganisatie. Met onze kennis, ervaring en expertise zijn we in staat het gehele proces te begeleiden naar een werkende en renderende organisatie.

We starten het traject met een inventarisatie van hoe het staat met de organisatiegraad van de betrokken partijen in de binnenstad. Is er een ondernemersvereniging met mandaat van haar achterban, zijn de vastgoedeigenaren verenigd en hoe open staat de gemeente voor het samen aansturen van het centrum. 

Wij onderscheiden direct belanghebbende en indirect belanghebbende. We maken dit verschil omdat de direct belanghebbende, dit zijn de ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente mee investeren en de centrumorganisatie aansturen. De indirect belanghebbende zoals de bewoners en maatschappelijke organisaties zijn een klankbord en hebben een adviserende.

Op basis van kennis en niet van politiek gaan we de discussie aan, zodat duurzame keuzes worden gemaakt

Wat is het opbouwen van een centrumorganisatie?

Vanuit onze begeleiding ontzorgen en sturen we de direct bij in alle stappen die nodig zijn om de centrumorganisatie op te richten. Ik Onderneem! neemt een onafhankelijke en begeleidende rol. Er wordt rekening gehouden met het belang van elke partij en gaan aan de slag met dat wat ons bindt. 

Hoe pakken we dit aan?

De begeleiding naar een het opbouwen centrumorganisatie bestaat uit verschillende fasen en is een langdurig proces. En tegelijkertijd is het ook ‘gewoon een kwestie van beginnen” alsof je al één organisatie bent.

Op basis van kennis (en niet van politiek) gaan we de discussie aan, zodat duurzame keuzes worden gemaakt. In onze onafhankelijke rol zorgen we altijd voor een duidelijk doel en strategie, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen en vanuit samenwerking overeenstemming ontstaat.

Aan de slag

Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met één van onze experts.