Ondermersbijeenkomst Nuenen

Hiernaast is de presentatie van de ALV op 22 november 2022 terug te vinden. Bij vragen of opmerkingen zijn we per mail bereikbaar op info@ik-onderneem.nl of telefonisch via 026 844 86 82.

Samenwerken aan place to be

Winkelgebieden zijn constant aan verandering onderhevig. Voor de toekomstbestendigheid van een winkelgebied is een goede balans tussen detailhandel, horeca, cultuur, beleving en ontmoeting essentieel. Naast de traditionele detailhandel en horeca worden functies die de sociale meerwaarde kunnen vergroten daarom steeds belangrijker. 

Nuenen ontwikkelen van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’. Een plek dat voor bezoekers, inwoners én ondernemers aantrekkelijk is.

Dat kan alleen door samen te werken. Samenwerken aan lokale uitdagingen en kansen. Ale stakeholders hierin een belangrijke rol.