Meppel

Aanleiding

Meppel heeft in september 2017 de hulp van DNWS gevraagd om de regisseursrol in de binnenstad te vervullen. Omdat de vraag van Meppel verder ging dan wat DNWS kon bieden hebben zij Rob Weiss, expert bij DNWS en directeur van Ik Onderneem! gevraagd deze rol te vervullen.

Op de vraag van Meppel is maatwerk geleverd die de regie heeft gevoerd op de volgende punten:

1. Her-organisatie van de ondernemersvereniging, – clubs,
2. Organisatie van de vastgoedpartijen
3. Inzicht in bestaande organisatiestructuren en de daarbij behorende stakeholder en van inzicht naar nieuwe structuur.
4. De inhoud ordenen op; voor wie en welk rendementsdoel.
5. Zichtbare stappen op straat – ondernemers activeren. Dit traject had als doel: een nieuwe organisatiestructuur waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan een bruisende binnenstad.

Aanpak

Wij waren voor Meppel de regisseur die keuzes en doelen afdwong bij de stakeholders zodat er stap voor stap gebouwd kon worden aan een duurzame organisatie.
Ik Onderneem! heeft de partners in Meppel geholpen dit bouwpakket in elkaar te zetten. Gefundeerd op al het goede dat er al was, aangevuld met de kennis en expertise die Ik Onderneem! meenam. De focus gedurende het gehele traject was continu gericht op samen de schouders onder een toekomstbestendig Meppel zetten. De blauwdruk die in september 2017 is geschetst om een toekomstbestendig winkelgebied te worden en te blijven is de rode draad gebleven in het traject. Onze opdracht was niet gericht op het maken van een rapport met adviezen, maar om onder leiding van een regisseur een verandering door te voeren door en voor de lokale stakeholders (overheid, ondernemers en pandeigenaren). Waarbij niet uit het oog wordt verloren dat de stakeholders zelfstandig verder kunnen met het toekomstbestendig houden van hun winkelgebied. De eerste stap was het verkrijgen van inzicht in wat er al was in Meppel, vervolgens hoe dit in de blauwdruk zou passen en wat er nog nodig was om daar te komen. Deze verandering was erg ingrijpend voor Meppel. Er waren veel ‘clubjes’, weinig inzicht in geldstromen en verlies van energie voor de mensen die de kar moesten trekken. Naast het opbouwen van de organisatiestructuur voor de toekomst zijn we ook gestart met een groep ondernemers (de koplopers) om samen te leren Meppel goed op de kaart te zetten richting o.a. haar eigen inwoner. Vervolgens zijn deze koplopers uitgebreid met werkgroepen om zo de doelen van de binnenstadsorganisatie te helpen vertalen naar projecten en uitvoering.

Resultaat

Het bouwpakket in Meppel is succesvol in elkaar gezet. Er is een bureau binnenstad waarin de stakeholders allen sterk zijn vertegenwoordigd en hun rol in het binnenstadsbestuur goed kunnen invullen. Dat betekende her-organisatie van de ondernemersvereniging, het opzetten van een vastgoedvereniging en realiseren van een BIZ fonds gebruikers (eind 2019). Dit alles naast het ondernemersfonds. Er zijn 4 actieve werkgroepen die verschillende thema’s voor de binnenstad oppakken.

Meer informatie? Neem contact op met Veronique Gielen.

Véronique Gielen

Projectcoördinator

Contact

 Mobiel 06 301 898 06

 E-mail v.gielen@ik-onderneem.nl

 


Rob Weiss

Directeur

Contact

 Mobiel 06 398 36 882 

 E-mail r.weiss@ik-onderneem.nl