Loyalty & Co

De veranderingen in het consumentengedrag hebben grote invloed op het bezoekmotief aan fysieke gebieden en fysieke winkels. Bezoek is nog altijd de basis voor bestedingen en bestedingen zijn nog altijd de basis voor een gezonde bedrijfsvoering. Dit geldt voor onder meer voor winkelgebieden, evenementen, cultuur. Grip krijgen op het bezoek, reden geven voor bezoek, conversie naar bestedingen, langer verblijf en retourbezoek genereren is de belangrijkste opgave. Zorg dat de (potentiële) bezoeker kiest voor het winkelgebied en jouw winkel. Zorg ervoor dat je iets aanbiedt dat die keuze onweerstaanbaar maakt. Zorg dat de bezoeker fan wordt van uw winkelgebied en dit ook uitdraagt naar nieuwe consumenten.

Maak de bezoeker fan
Waarom een bezoeker fan wordt is per gebied en per aanbod verschillend. Een toerist wil tijdelijk weten wat er te doen is, terwijl een inwoner gedurende een langere periode kan worden betrokken. Loyaliteit is niets anders dan het creëren van klanten die kiezen voor jou en ‘fan’ of ‘lid’ worden van jou, je winkel en jouw winkelgebied. Zoals iemand lid wordt van een voetbalclub. Loyaliteitsprogramma’s zijn instrumenten die kunnen helpen deze doelen te halen. Deze instrumenten zijn alleen dan toepasbaar als bekend is wie op welke wijze verbonden kunnen worden aan jouw gebied of evenement.

De basis
Loyalty & Co. staat voor een gedegen start en een gedegen basis. Met de kennis van de mogelijkheden en met ervaring met allerlei verschillende klantgroepen en bindingsprogramma’s zijn we in staat om snel met jou focus aan te brengen en te komen tot een goede basis. Deze basis is nodig om voldoende betrokkenheid te krijgen van deelnemende bedrijven, met voldoende deelnemers is het voor de gebruiker (consument) interessanter om zich aan te melden. Is dan een goed loyaliteitsconcept met programmering voldoende? Nee, een dergelijk groot project waar met persoonsgegevens wordt gewerkt en wellicht met budgetten van anderen vraagt een gedegen organisatie, zowel juridisch als in uitvoering.

Meer weten over hoe Ik Onderneem! een van de meest succesvolste loyaliteitssystemen heeft ingericht www.roos24.nl?

Neem dan contact op
026 – 844 86 82 
info@ik-onderneem.nl