Loyalty & Co

Veel individuele bedrijven werken aan eigen loyaliteitssystemen en klantenbinding. Dat leidt tot een overkill aan pasjes en apps voor de consument. Terwijl de consument een stad steeds vaker bezoekt vanwege de combinatie van verschillende belevingsmakers: de bibliotheek, het terras, de kaasboer en de juwelier. Bij de meeste loyaliteitssystemen wordt niet ingezet op combinatiebezoek.

Dat is op zich vreemd, want juist het dorpshart, de binnenstad heeft zoveel te bieden dat het binden van klanten makkelijker maakt.

Hoe Ik Onderneem! helpt

Met onze kennis en ervaring van de mogelijkheden op het gebied van loyalty zijn wij in staat om snel focus aan te brengen en te komen tot een goede basis voor een loyalty programma. Deze basis is nodig om voldoende betrokkenheid te krijgen van deelnemende bedrijven. Alleen met voldoende deelnemers is het voor gebruikers (consumenten) interessant om zich aan te melden en mee te doen. Wij hebben niet alleen de kennis. Ook hebben we de ervaring in de praktijk. Het binden van vele ondernemers achter een loyaliteitsconcept én het laten gebruiken door veel consumenten hebben we al eens gerealiseerd en deze ervaring nemen we graag naar u mee.

Loyalty & Co zorgt dat bezoekers fan worden van jouw winkelgebied én de verbonden ondernemers.

Wat is Loyalty & Co?

Er zijn verschillende redenen voor bezoekers om fan te worden van een gebied of van specifieke acties en activiteiten. Een toerist is tijdelijk geïnteresseerd in wat er in een bepaald gebied te doen is, terwijl een inwoner gedurende een langere periode kan worden betrokken. Loyaliteit is niets anders dan het creëren van klanten die ‘fan’ of ‘lid’ worden van jouw winkelgebied en jouw winkel. Het is te vergelijken met iemand die lid wordt van een voetbalclub. Dat is niet hetzelfde als loyaliteitsprogramma’s.

Hoe pakken we dit aan?

Loyaliteitsprogramma’s zijn instrumenten die dingen kunnen vastleggen en meten. Punten sparen en uitgeven, een loterij, of een kadokaart. Als niet duidelijk is hoe je klanten bindt, is het lastig het goede systeem te kiezen. 

Los van het bindingsconcept en het instrument, moet natuurlijk alles ook goed geregeld zijn. Zowel in samenwerkingsafspraken als juridisch, als financieel en op het gebied van Privacy.

 

Retourbezoek, langer verblijf en vaste klanten die meer besteden. Dat wil toch iedereen en dat kan wanneer je weet waar je klant of gast gevoelig voor is. Waarom koopt iemand bij jou, hoe vaak en op welk tijdstip? Wie is het? Denk aan leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en adres. Loyalty & Co zorgt dat bezoekers fan worden van jouw winkelgebied én de verbonden ondernemers.

Welke gebieden gingen je voor?

Wil je meer weten over hoe Ik Onderneem! voor Roosendaal één van de meest succesvolste loyaliteitssystemen heeft ingericht? Bezoek dan www.roos24.nl.

Aan de slag

Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met één van onze experts.