Live druktebeelden

De binnensteden zijn weer open, er zijn geen beperkingen meer. Toch heeft corona ons ook geleerd dat het ‘te’ druk kan zijn, dat het onveilig voelt. En wat brengt de toekomst? Juist op plekken waar we graag samenkomen, juist op plekken waar mensen plezier maken, er even uit zijn en inspiratie op doen. Juist in onze binnensteden is inzicht in Druktebeelden van groot belang. 

Waar is het hoe druk, waar is het rustig, hoe kunnen ‘te druk voor zijn en hoe kunnen we het publiek op een natuurlijke manier sturen, zodat het niet te druk wordt.

Live druktebeelden zijn de basis om dit te realiseren.

Hoe Ik Onderneem! helpt

Waar google maps stopt, pakt Live Druktebeelden het op. Via een website is de basis informatie publiek beschikbaar. Zo kunnen de consument, ondernemer, handhaver en gemeente altijd snel en eenvoudig inspelen op de ontwikkelingen in de binnenstad. 

Voor professionals is een beveiligde omgeving beschikbaar waarbij met verschillende filters verschillende informatie kan worden opgevraagd en gerapporteerd.

Naast actuele informatie geeft Live druktebeelden ook uur, dag, week en maandrapportages. Welke dagen zijn druk, wat is het invloed van het weer, feestdagen of andere activiteiten. Welke patronen zijn er en hoe hebben interventies geholpen.

Waar google maps stopt, pakt Live Druktebeelden het op

Wat zijn Live druktebeelden?

Live druktebeelden of ‘heatmaps’ zijn beelden die per straat, plein of gebied laten zien hoe druk het is. Sensoren in het winkelgebied meten de ‘drukte’. Deze data wordt vertaald naar plaatjes. We kennen dit ook van Google Maps, Apple kaarten, Waze, etc. ‘Live’ wil zeggen dat het actuele data is waarbij iedere 5 minuten de druktebeelden verversen. 

Hoe pakken we dit aan?

We starten met een inventarisatie wat de wensen zijn. Waarom zijn druktebeelden nodig en waar. Live druktebeelden worden gegenereerd op basis van sensoren in het gebied. Het aantal en de locatie van de sensoren waren in overleg vastgesteld. 

Vervolgens wordt het ‘dashboard’ ingericht op maat voor u. Hierin zijn ook koppelingen met agenda en het weer mogelijk.

De stelling van Ik Onderneem! is vrij eenvoudig meten = weten. Stap af van het keuzes maken vanuit een onderbuikgevoel en werk toe naar het maken van keuzes vanuit meetbare gegevens.

Welke gebieden gingen je voor?

In Roosendaal hebben we geholpen met het opzetten van een strategie, een plan van aanpak en een business case voor binnenstadsmonitoring en zo de nodige kennis opgedaan om ook jouw winkelgebied te helpen bij de realisatie hiervan. 

Daarnaast hebben we geholpen met het opzetten van een ‘smart city- concept’ en zo de nodige kennis opgedaan om jouw winkelgebied te helpen bij de realisatie hiervan. 

Aan de slag

Het is nú tijd om te handelen. De nieuwe realiteit is dat we op een andere manier moeten omgaan met onze (openbare) ruimte. Het vraagt winkelgebieden crowd management goed op orde te hebben. Met live druktebeelden kun je de keuzes, die bij maatregelen en acties worden gemaakt, verantwoorden/onderbouwen. Daarnaast kun je laagdrempelig kijken of het verder uitwerken van een smart city concept voor jou een waardevolle investering is. Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met één van onze experts.

Neem contact met mij op

Alexander Velthuisen

Projectcoördinator

Tel nr: 06 – 123 45 678

E-mail: v.achternaam@ik-onderneem.nl

LinkedIn: profielpage