Lef! in de transformerende binnenstad

Onze wensen en behoeften aan de binnenstad veranderen. Het uitje naar de stad omvat tegenwoordig veel meer dan alleen het kopen van producten. Cultuur, horeca, sfeer en het sociale aspect spelen een grote rol in onze winkelervaring. Door alle ontwikkelingen, versterkt door de coronamaatregelen, zijn er in de meeste steden overbodige winkelmeters ontstaan. Leegstaande winkels worden niet meer vanzelfsprekend (langdurig) opgevuld. Leegstand doet veel afbreuk aan de belevingswaarde van bezoekers en zorgt ervoor dat ze minder lang verblijven of een ander winkelgebied uitkiezen. Wat kun je daaraan doen? Het antwoord is transformatie en daarvoor is samenwerken nodig.

Hoe Ik Onderneem! helpt

Ik Onderneem! heeft veel ervaring met het begeleiden van het proces van transformatie in winkelgebieden. We merken dat de uitdagingen die transformatie vragen niet voor alle stakeholders even inzichtelijk zijn. Met dit spel ervaar je welke keuzes je moet maken en wat de consequenties van de gemaakte keuze kunnen zijn. En wat heel duidelijk wordt is dat geen enkele partij in zijn eentje aan transformeren. Daar heb je elkaar voor nodig.

Een winkelgebied is meer dan het aanbod. Het gaat om sfeer, emotie en beleving.

Wat is Lef!?

Samenwerken tussen gemeente, pandeigenaren en ondernemers vormt, met de juiste instrumenten, de oplossing voor onze veranderde behoefte aan de binnenstad: een aantrekkelijk, aangesloten winkelgebied gecombineerd met horeca en cultuur, gericht op ontmoeten en beleven. Dit spel stimuleert om als team aan de slag te gaan met weerstand, risico’s, kansen en de beschikbare instrumenten in jouw gebied.

Dit transformatiespel is ontwikkeld om binnensteden en dorpskernen weer grip te geven op de invulling van het winkelgebied. 

Hoe pakken we dit aan?

Het doel van het spel is om samen een aantrekkelijk, compact winkelgebied te creëren. Door als collectief slim om te gaan met kansen en weerstand scoor je punten. Maak een keuze uit de (beperkte) instrumenten die tot je beschikking staan, en benut de kennis van elkaar. Om punten te scoren wijkt de strategie af van het traditionele bordspel. In dit spel win je, net als de opgave voor de binnenstad, door vanuit het collectief te denken. 

Dit vraagt om inzicht en lef om keuzes te maken. Dit vraagt om samenwerking en vertrouwen. Je speelt dit spel in 2 ronden. In de eerste ronde speel je een eenvoudige casus om de stappen in het spel te leren kennen. In de tweede ronde speel je de casus van je eigen winkelgebied.

Aan de slag

Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met één van onze experts.