Hoe wij werken

Bij alle projecten die wij doen, staan onze kernwaarden centraal. Het zit in onze DNA en vormt de basis van onze werkwijze. Dit bepaalt hoe wij concreet invulling geven aan opdrachten of vraagstukken.

Dit maakt duidelijk wat je, ongeacht je rol, van ons kunt verwachten. Onze kernwaarden zijn Pionieren, Vindingrijk, Samen en Resultaat en worden hieronder verder toegelicht.

Onze kernwaarden

Pionier

Pionieren betekent een ander pad durven nemen dan de begaande wegen. Dit betekent ook keuzes durven maken en geloven in je eigen kracht of idee. Als wij zien hoe het beter kan, dan communiceren we dit. Zo vinden we samen een efficiëntere of effectievere route.

Vindingrijk

We vinden altijd een oplossing. Dat betekent denken in mogelijkheden in plaats van problemen. Omdenken betekent creatief en gericht omgaan met lokale uitdagingen.

Samen

Een project opstellen en uitvoeren betekent samen werken aan collectieve ambities of belangen. Door verschillende stakeholders of personen te betrekken in het proces ontstaat draagvalk en inspiratie. Het doel van een plan is immers de uitvoering borgen.

Resultaat

Als het gewenste eindresultaat (het doel) duidelijk is, worden de stappen afgestemd op lokale ambities en mogelijkheden. Het uitspreken en vastleggen van elkaars verwachtingen, maakt duidelijk wanneer iets goed is, én wanneer niet.

Onze projecten en thema’s

Een greep uit de gebieden waar we projecten hebben uitgevoerd, vind je hier terug.

Projecten overzicht

In deze provincies en steden zijn wij actief.

Klik op de cirkels voor meer informatie over deze projecten.

Projecten overzicht
Rotterdam Almelo Centrummanagement Woerden Doorn Dordrecht Leersum Duiven

Rotterdam

Dit programma is bedoeld voor ondernemers in de provincie Gelderland die een boost kunnen gebruiken in hun ondernemerschap. Nieuw onderne­merschap is nodig in eigen bedrijf maar ook in de binnenstad of dorpskern als collectief van ondernemers om ze sterk en gezond te houden. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de individuele bedrijfsvoering en worden de belangrijke thema’s die spelen in de binnenstad of dorpskern uitgewerkt en verdiept.

https://ik-onderneem.nl/wij-ondernemen-in-gelderland/

Almelo Centrummanagement

Tijdens het Retailpracticum leren de 8 deelnemende kernen in vijf online sessies en drie lokale sessies wat bij het winkelgebied past, worden er keuzes voor het winkelgebied gemaakt en ontwikkelen ze een praktische online aanpak voor het winkelgebied. Aan het eind van deze sessies hebben de deelnemers een online strategie in handen die aansluit bij de offline aanpak en kunnen zij direct met jouw ondernemers aan de slag.

https://ik-onderneem.nl/overijssel-practicum/

Woerden

Hier komt tekst over Woerden

Doorn

De prachtige hanzestad Zwolle had al langere tijd de wens de online aanwezigheid te verstevigen om zo meer toekomstbestendig te blijven. Vanuit deze wens en de komst van de coronacrisis heeft Zwolle Ik Onderneem! gevraagd een opdrachtformulering te schrijven om aan de slag te gaan met een gezamenlijk online platform, wat de valkuilen zijn en waar ze zich op moeten focussen.

https://ik-onderneem.nl/Zwolle

Dordrecht

De ontwikkelingen in binnensteden noodzaken tot een vernieuwde strategie op de aanpak van de toekomstige opgaven. Door een expertteam zijn uitgangspunten geformuleerd voor een nieuwe visie op de binnenstad van Dordrecht. Als vervolg hierop zijn BRO en Ik Onderneem! ingeschakeld om de organisatiestructuur in de binnenstad onder de loep te nemen en de veranderopgaven te schetsen waar het Platform Binnenstadsontwikkeling Dordrecht voor staat.

https://ik-onderneem.nl/dordrecht/

Leersum

Ik Onderneem! is voor Roosendaal sinds 2016 ‘trusted advisor’ en projectleider voor Smart City Roosendaal B.V. We hebben o.a. gewerkt aan de realisatie van het Loyalty programma ‘Roos24’ voor Roosendaal. In samenwerking met de verschillende partners waaronder; IP Parking, CCV Nederland en Red Banana is er invulling gegeven aan de verschillende aspecten van dit Loyalty programma, Roos24.

https://ik-onderneem.nl/roosendaal/

Duiven

Van het versterken van de ondernemersvereniging, samenwerking met de gemeente en het werken met vastgoed aan de ideale situatie, naar een gezamenlijk online platform. Hoe een coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat onze opdracht is gewijzigd en alle zeilen bijgezet moesten worden om dit in een korte tijd te realiseren.

https://ik-onderneem.nl/Terneuzen/

[imagelinks id=”1″]