Het transformatiespel

Is er ook sprake van leegstand in jouw winkelgebied? Is het lastig dit op te lossen? Heeft dit te maken met de uiteenlopende belangen van vastgoedeigenaren, huurders, ondernemers en gemeente?

Leegstand in binnensteden is een groot probleem. Veel gemeenten zijn druk in de weer met acquisitie- managers en vastgoedeigenaren en proberen de leegstand het hoofd te bieden. De manieren en instrumenten die beschikbaar zijn worden aangewend, maar het is een taai meerpartijenprobleem wat multidisciplinair moet worden opgelost. De oplossing ligt niet op het vlak van symptoombestrijding zoals leegstandsaanpak. Er moet worden toegewerkt naar een gewenst eindplaatje zoals een gezond winkelbestand dat past bij de consument die zij bedient. Wij pleiten voor een duidelijk kernwinkelgebied (wat is centrum en niet-centrum), met een duidelijke identiteit en waarbij de oplossing gedragen wordt door alle betrokkenen, vastgoedeigenaren, gemeente en ondernemers.

Ik Onderneem! werkt in verschillende steden in Nederland aan het professionaliseren van winkelgebieden. Dit doen wij aan de hand van een organisatiemodel waarin ondernemers, vastgoed en gemeente op een niet- vrijblijvende manier samenwerken aan een centrum waar het goed wonen en werken is (doel gemeente), waar het goed ondernemen is (doel ondernemers) en waar rendement uit vastgoed gehaald wordt (doel vastgoed).

Leegstand is een gevolg van te veel winkelmeters ten opzichte van wat de consument besteedt. Er is in het verleden veel vernieuwing geweest (lees: bij bouwen) maar er is onvoldoende gekeken of de hoeveelheid aanbod overeenkwam met de vraag en de bestedingskracht in een gebied. De leegstand in winkelgebieden is het belangrijkste signaal dat aanbod en bestedingen niet in balans zijn. Sterker nog; dat die twee steeds verder uit balans raken. Om de omslag te maken moet men aan de slag met een krimpopgave.

Voor meer informatie: klik hier