Archief

Categorieën

  • Geen categorieën

Het transformatiespel

Heeft u ook leegstand en is het lastig dit op te lossen? Heeft ook te maken met de uiteenlopende belangen van vastgoedeigenaren, huurders, ondernemers en gemeente?  

Leegstand in binnensteden is een groot probleem. Veel gemeenten zijn druk in de weer met acquisitiemanagers en vastgoedeigenaren en proberen de leegstand het hoofd te bieden. De manieren en instrumenten die beschikbaar zijn worden aangewend, maar het is een taai multipartijenprobleem die multidisciplinair moet worden opgelost. De oplossing ligt niet op het vlak van symptoombestrijding zoals leegstandsaanpak, maar op het vlak van toewerken naar een gewenst eindplaatje zoals een gezond winkelbestand dat past bij de consument die zij bedient. Wij pleiten voor een duidelijk kernwinkelgebied (wat is centrum en niet-centrum), met een duidelijke identiteit, en waarbij de oplossing gedragen wordt door alle betrokkenen, vastgoedeigenaren, gemeente en ondernemers

Als een van de experts op het gebied van transformatie en het ook daadwerkelijk tot uitvoering brengen van die transformatie zijn wij aangesloten bij een landelijk transformatie team. Hierbij hebben wij een aantal casussen van succesvolle transformatie in kaart gebracht. Deze vindt u onder project op deze website. 

Leegstand is een gevolg van te veel winkelmeters ten opzichte van wat de consument besteedt. Er is in het verleden veel vernieuwing geweest (lees: bij bouwen) maar er is onvoldoende gekeken of de hoeveelheid aanbod overeenkwam met de vraag, de bestedingskracht in een gebied. De leegstand in winkelgebieden is het belangrijkste signaal dat aanbod en bestedingen niet in balans zijn. En sterker nog, dat die twee steeds verder uit balans raken. Om de omslag te maken moet men aan de slag met een krimpopgave. Lees hieronder hoe het transformatie spel dat is ontwikkeld door Ik Onderneem! u inzicht kan geven om tot transformatie en krimpopgave te komen. 

Voor meer informatie: klik hier