Herstelplan winkelgebied

Heb je je handen vol aan het managen van de zaken in jouw winkelgebied? Heb je vragen als; Hoe gaan we ons winkelgebied profileren? Hoe gaan we om met ons leegstandsprobleem? Hoe kunnen we de samenwerking versterken met de gemeente en ondernemers en/of de vastgoedeigenaren? 

Al die verschillende uitdagingen kunnen soms zorgen voor veel werk en maar weinig vooruitkomen. Wij geloven dat een vastomlijnd product niet meer van deze tijd is maar het op de juiste manier begeleiden van het proces om tot de juiste keuzes te komen wel. Ik Onderneem! kan focus aanbrengen in uw vragen en zorgen dat er gezamenlijk een volgende stap gezet kan worden in actie en uitvoering. 

Hoe Ik Onderneem! helpt

Ik Onderneem! werkt in verschillende steden in Nederland aan het professionaliseren van winkelgebieden. Dat doen wij aan de hand van een organisatiemodel waarin ondernemers, vastgoed en gemeente op een niet-vrijblijvende manier samenwerken in een centrum waar het goed wonen en werken is (doel gemeente), waar het goed ondernemen is (doel ondernemers) en waar rendement uit vastgoed gehaald wordt (doel vastgoed). 

Wij geloven dat het verblijfsgebied als één geheel moet worden beschouwd. Alle activiteiten en acties ten behoeve van het verblijfsgebied moeten elkaar versterken. Wij zijn van mening dat wanneer je binnensteden en dorpskernen echt verder wil helpen en mensen in beweging wil krijgen je heel dicht bij de lokale partners moet kunnen gaan staan en echt kijkt wat zij NU nodig hebben.

Wij geloven dat het verblijfsgebied als één geheel moet worden beschouwd.

Wat is het herstelplan winkelgebied?

Elk gebied heeft haar eigen uitdagingen, haar eigen sfeer en haar eigen kwaliteit. Elk verblijfsgebied heeft haar (bezoekers)profiel en bezoekmotief. Waar in het ene verblijfsgebied het sociale component (ontmoeten) belangrijk is, is het voor een ander gebied juist het aanbod of historie belangrijk. Toch zijn er ook veel overeenkomstige uitdagingen.

Onze visie op een onderscheidende aanpak zit in het aanbieden van één aanpak waarbij de inhoud, lokale partners en in de intensiteit van de projectstappen kan verschillen en daarmee ook het resultaat.

Hoe pakken we dit aan?

Het herstelplan is bedoeld om de vraag van het winkelgebied te verhelderen en daarnaast begeleiden we het proces en houden we regie in het winkelgebied.
Het traject bestaat uit 5 sessies. Het start met een kick-off; de inleiding van het traject en deze sessie is bedoeld om gezamenlijk de thema’s voor de komende vier werksessies te bepalen.

In de daarop volgende sessies gaan we met elkaar aan de slag om de thema’s die voor jullie spelen uit te diepen zodat jullie, voor jullie winkelgebied, een toekomstbestendige koers hebben met een passende strategie en aansluit bij de beschikbare middelen.

Iedereenn maakt zijn of haar sprong voorwaarts, groot of klein, op dezelfde onderdelen maar met een andere uitkomst.

Welke gebieden gingen je voor?

 In 2021 hebben maar liefst 11 winkelgebieden in Gelderland met Ik Onderneem! gewerkt aan het herstelplan voor hun winkelgebied. De overeenkomst in alle kernen was de dringende behoefte om de samenwerking in het winkelgebied te verbeteren en de toegevoegde waarde van sociale interactie en sociale meerwaarde te vergroten. 

Aan de slag

Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met één van onze experts.