Herstelplan Winkelgebied

De ontwikkelingen in binnensteden noodzaken ons om tot een vernieuwde strategie op de aanpak van de toekomstige opgaven te komen, maar hoe kom je hier. 

Met alle betrokken stakeholders of als individu kan het lastig zijn alle stukken bij elkaar te plaatsen. Zeker omdat een gemeente vaak afstand heeft tot de ondernemers en vastgoed eigenaren. Toch wil je toewerken naar een nieuwe strategie om er zo voor te zorgen dat je nu en in de toekomst relevant blijft voor de lokale consument.

Ik Onderneem! is als expert en mede oprichter van De Nieuwe Winkelstraat als geen ander bekend wat er bij alle stakeholders speelt. Wat de valkuilen en succes zijn om tot een nieuw beleid of strategie te komen. Wat heeft jouw winkelgebied nodig om te floreren? 

Ik Onderneem! is als expert en voorzitter te vragen bij een bestuurlijke vergadering om zo de juiste koers te bepalen.

Lees hier verder voor meer informatie: klik hier