Gezamenlijk Online

Bij Gezamenlijk Online ligt de focus niet op online, maar op gezamenlijk. De samenwerking van (lokale) ondernemers en andere stakeholders staat voorop.

Het gaat dus niet over het uitstallen van producten of communiceren van aanbiedingen, maar over het winkelgebied interessant maken voor fysiek bezoek.

Hoe Ik Onderneem! helpt

Wij hebben in de afgelopen tien jaar veel ervaring opgedaan met het inrichten en opzetten van online instrumenten, van binnenstadsplatformen en webshops tot loyaliteitssystemen. Met onze brede kennis en ervaring in het onderwerp weten wij als geen ander de stappen te doorlopen en regie te voeren op het traject.

Dankzij kennis en ervaring zorgen wij dat er keuzes worden gemaakt als het gaat om (haalbare) doelstellingen en duidelijke voorwaarden voor deelname.

Als expert hebben wij alle kennis in huis om te zorgen voor een resultaat om trots op te zijn. 

We kijken dus verder dan alleen winkels. De behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en het sociale aspect van de stad worden door horeca en cultuur versterkt.

Wat is Gezamenlijk Online

Gezamenlijk betekent ‘met elkaar, samen, verder kijken dan de eigen onderneming’. Het succes van ‘Gezamenlijk Online’ valt en staat met de juiste samenwerking. Een samenwerking die wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend is. Waarbij het voor deelnemers ook duidelijk is: ‘what’s in it for me?’

Het gaat daarnaast over het in beeld brengen van de gunfactor, het onderscheidend vermogen en lokale bijzonderheden. Dit geldt voor retail, horeca én cultuur. Het begint bij offline: wat is er al en wat wil je online laten zien?

Hoe pakken we dit aan?

We stellen een kopgroep samen, bestaande uit ondernemers, centrummanagement en gemeente (en indien aanwezig citymarketing). Bij ondernemers betreft het retail, horeca én cultuur.

De kopgroep gaat onder begeleiding van Ik Onderneem! gezamenlijk aan het werk met relevante onderwerpen voor het winkelgebied.

De uitkomsten van de werksessies worden vertaald in een strategie met een concreet stappenplan zodat de deelnemers van het gebied direct aan de slag kunnen.

We kijken dus verder dan alleen winkels. De behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en het sociale aspect van de stad worden door horeca en cultuur versterkt. Wij zorgen er ook voor dat de basis voor het borgen van het resultaat wordt gelegd. Het is uiteindelijk aan de deelnemers om het project tot een succes te brengen en andere ondernemers te motiveren deel te nemen. Hierdoor groeit het project tot een product.

Welke gebieden gingen je voor?

In 2021 heeft Ik Onderneem!, in opdracht van Provincie Overijssel, een 8-tal kernen begeleid in het opzetten van een passende strategie als het gaat om  gezamenlijk online. De uitkomsten van het traject waren erg uiteenlopend; het inzetten op een gezamenlijke Facebook-pagina voor de ene kern, tot het aanbrengen van wijzigingen en verbeteringen op een al bestaande website voor een andere kern. 

In 2022 heeft Apeldoorn binnenstad gevraagd aan Ik Onderneem! om hen te begeleiden in het opzetten en uitdenken van een passende strategie, die past bij de binnenstad en tegelijkertijd bijdraagt aan de algemene uitingen die Apeldoorn doet. 

Aan de slag

Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met één van onze experts.