Gezamenlijk online

Gezamenlijk online, wat houdt dat in? Zie hieronder de samenvatting in 9 minuten.

Gezamenlijk online is voor iedereen goed mogelijk, of je nu een grote binnenstad, een dorpskern, een wijkcentrum of stadsdeelcentrum bent. Ongeacht de grootte

van de beurs en de beschikbare capaciteit in menskracht.

Voor alles geldt; doe het goed of doe het niet.

De vijf stappen in een notendop:

  1. Weet wat je wil én kan 
  2. Maak een stappenplan en begroting
  3. Vind het juiste instrument 
  4. Vind de juiste ondernemers 
  5. Zet een gezamenlijke campagne op.

De tips die daarbij horen:

  • Zorg voor toegevoegde waarde, ook na de coronacrisis 
  • Wees goed opdrachtgever voor aanbieder en deelnemende ondernemers 
  • Leg beheer, verantwoordelijkheid en uitvoering niet bij de aanbieder
  • Zorg dat ondernemers niet-vrijblijvend deelnemen

‘We moeten een gezamenlijke Webshop’

‘We moeten een platform met loyaliteit’

‘Ik weet nog wel iemand die verstand heeft van verkopen via Facebook’

‘Ik heb gehoord dat Amstelveppel goed werkt, dat moeten we ook’

Samen online rendement

Ik Onderneem! heeft in de afgelopen tien jaar ontzettend veel ervaring opgedaan in het inrichten en opzetten van online instrumenten platformen. Of het nu gaat om binnenstadsplatformen, webshops, loyaliteitssystemen. Ik Onderneem! is niet voor niets als landelijk projectleider van het Retailagenda geïnitieerde Living Lab – Smart distributie en buy local gevraagd. Met onze brede kennis en ervaring in het onderwerp weten wij als geen ander de stappen te doorlopen en regie te voeren op het traject.

Wil je ook aan de slag met een gezamenlijk online platform?

In Overijssel is een practicum gezamenlijk online gestart. Dit practicum helpt centra om goed en gedegen gezamenlijk online te komen.

Klik hier voor meer informatie.

Wil je zelf aan de slag met een practicum, neem contact met ons op!

Retailinnovatielab online

Sinds corona oriënteert en koopt de consument steeds meer online. Het is nu belangrijk dat je als winkelgebied je consument niet verliest. Zorg dat je ook online aanwezig bent. Dat kan op vele manieren en voor iedere beurs en gebiedsgrootte.
Als projectleider van het retailinnovatielab Smart Distributie & Buy Local hebben we in 2 jaar de uitgangspunten voor succesvol gezamenlijk online bevestigd gekregen. Dit hebben we in de publicatie opgenomen. Klik op de afbeelding hieronder om het document te downloaden.