Onderzoek Doetinchem

Het inspelen op relevante kansen en uitdagingen om passende keuzes te maken, vereist inzicht. Er is veel data over de binnenstad en haar bezoekers aanwezig. Echter wordt dit niet of onvoldoende gemeten. Zonder onderzoek ontbreekt het aan inzicht. 

Inspelen op kansen

Het inspelen op relevante kansen en uitdagingen om passende keuzes te maken, vereist inzicht. Er is veel data over de binnenstad en haar bezoekers aanwezig. Echter wordt dit niet of onvoldoende gemeten. Zonder onderzoek ontbreekt het aan inzicht. 

Daarom hebben we de Hogeschool TMO gevraagd om op een objectieve manier verschillende data te analyseren en aan te vullen. Daarbij wordt Doetinchem vergeleken met de binnenstad van Kleve in Duitsland. De grote van het winkelgebied ten opzichte van het verzorgingsgebied, is voor deze steden vergelijkbaar. Daarnaast is ook de ligging ten opzichte van grotere steden in de omgeving te vergelijken. 

Samenwerken aan place to be

Doetinchem ontwikkelen van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’. Een plek dat voor bezoekers, inwoners én ondernemers aantrekkelijk is. Dit draagt allemaal bij aan een verhoogd rendement op het vastgoed. 

Dat kan alleen door samen te werken. Samenwerken aan lokale uitdagingen en kansen. Als vastgoedeigenaar speelt u hierin een belangrijke rol. 

Als onderdeel van het onderzoek is er een enquête opgesteld voor de pandeigenaren in Doetinchem. Hiermee kunnen we waardevolle inzichten over het functioneren (van wat?) en het toekomstperspectief (van wat?) in kaart brengen. Uw input is van groot belang voor het onderzoek.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd. Alleen ruwe data, zoals het totale pandoppervlakte, wordt gekoppeld aan het pand.

Contactformulier