Digitaliseringsvisie

Digitalisering is een erg breed begrip.  De invulling is afhankelijk vanuit welk perspectief en vanuit welk domein je er naar kijkt.

Zo kan digitalisering de gemeente helpen bij het openbaar beheer, de veiligheid en de routing van (vervoers)bewegingen en crowd management. Ondernemers kunnen digitalisering inzetten om beter inzicht te krijgen in de klantrelatie en natuurlijk om zichtbaar te worden buiten de fysieke winkel. De pandeigenaren kunnen digitalisering gebruiken om hun panden te verduurzamen, aan te lichten, de verhuurbaarheid te vergroten en inzicht in de waarde van het pand te krijgen door druktebeelden en aanloop.

Hoe Ik Onderneem! helpt

Ik Onderneem! werkt al 11 jaar in binnensteden en dorpskernen aan de mogelijkheden van digitalisering. Wat werkt wel en wat niet? Wat voegt het toe en is het de investering waard? Draagt het bij aan doelstellingen en wie hebben er baat bij?

 

In de digitaliseringsvisie zetten we de verschillende mogelijkheden van digitalisering uiteen. Dit wordt gekoppeld aan de gewenste toegevoegde waarde, de (bestaande) organisatie en is uiteindelijk gericht op de (eind)gebruiker. Op basis van interviews en sessies koppelen we de mogelijkheden aan de kansen. De digitaliseringsvisie eindigt met ons advies aan alle relevante partners, om met digitalisering aan de slag te gaan.

“Welke wensen of ambities er ook zijn op het gebied van digitalisering, voor elk initiatief gelden bepaalde uitgangspunten en succes- en faalfactoren.”

Wat is een digitaliseringsvisie

Digitalisering en online zijn termen die voor veel uiteenlopende zaken gebruikt worden. De term online zegt op zich dan ook weinig. Google Maps, Facebook, Amazon, WhatsApp, Parkmobile, iDEAL, Buienradar, Marktplaats, Skype en Netflix zijn allemaal online bedrijven. Digitalisering gaat verder, denk aan meetsystemen, klantentellers, kassasystemen, verwijssystemen, sensoren, verlichting, etc.. Ook de infrastructuur zoals WiFi en lora zijn onderdeel van de term digitalisering.

Om een beeld te schetsen van wat allemaal beschikbaar is op dit moment, staan hieronder enkele toepassingen:

 • Aansturen, zoals home automation, interactieve verlichting en muziek, narrow casting, bediening op afstand, lora;
 • Meten, kassasystemen, telsystemen, klantinformatie, analytics (Facebook, Google);
 • Koppelen, data/monitoring dashboards, zoals binnenstadsmonitoralmelo.nl, debestebinnenstad.nl/barometer;
 • Informatie, zoals Wikipedia, Startpagina, nu.nl, Buienradar. Dit geeft ons informatie over een bepaalde tijd, plek of item;
 • Interactie, zoals sociale media (inclusief WhatsApp), buurtapps, maar ook Parkmobile en Google Maps;
 • Platformen, zoals Expedia, Amazon, Bol.com, Marktplaats, Vliegtickets.nl, Airbnb en Tripadvisor.

Hoe pakken we dit aan?

Voorafgaand aan het schrijven van de digitaliseringsvisie houdt Ik Onderneem! een interviewronde bij verschillende domeinen binnen het winkelgebied. Deze interviews geven ons een kijkje in wat er al gebeurt, waar de wensen liggen en wat niet is gelukt in het verleden. Ook krijgen we een beeld van de organisatievorm die in het winkelgebied aanwezig is. Uiteindelijk onderscheiden we de volgende onderdelen in digitalisering:

 • Monitoring, meten wat er gebeurt, volgen wat er gebeurt en op die manier beter inzicht;
 • Automation, automatisering op allerlei manieren. Van verlichting, muziek, sensoren tot narrowcasting en location based services;
 • Data-exchange/warehousing, data hebben en dit zo ordenen dat het voor je gaat werken;
 • Informatievoorziening, welke informatie is voor wie op welk moment interessant via welk device;
 • Klantinzicht, informatie die helpt bij het beter aansluiten van je winkelgebied op de behoefte van je (potentiële) bezoeker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; aankopen, herkomst, profiel;
 • Klantbenadering, via verschillende (online) media de consument benaderen en verleiden om te komen, kopen, vertellen;
 • Nieuwe diensten, afleveren binnen drie uur, gratis parkeren voor loyale klanten, online kennismaken met ondernemers en digitale proeverijen en passerijen (mode).

Onze expertise op het gebied van digitalisering in combinatie met de uitkomsten van deze interviews, leveren een doorkijk voor het winkelgebied op. Naar aanleiding van de interviews zorgen we ervoor dat er specifieke keuzes gemaakt worden, er een werkgroep gevormd wordt waarmee we het traject vervolgen en de gewenste visie gaan realiseren. De digitaliseringsvisie werken wij uit en verdelen wij in 3 verschillende termijnen: korte, middellange en lange termijn.

Welke wensen of ambities er ook zijn op het gebied van digitalisering, voor elk initiatief gelden bepaalde uitgangspunten en succes- en faalfactoren. Er zal lokaal regie genomen moeten worden en dit vraagt dus ook een regisseur. Met een regisseur bedoelen we iemand die de kar trekt en verantwoordelijk is voor voortgang en resultaat. Er moet vooraf goed uitgedacht worden welke toegevoegde waarde het op moet leveren en voor wie. Wie heeft er baat bij en wie is bereid de investeringen te dragen. Zo zijn sensoren in de openbare ruimte voor effectief beheer duidelijk gericht op kostenbesparing in onderhoud en is de gemeente degene die hier baat bij heeft.

Welke gebieden gingen je voor?

Samen met de lokale binnenstad directie van Roosendaal hebben we het grootste loyaliteitssysteem van Nederland bedacht, opgezet en gerealiseerd (Roos24). We hebben aan de wieg gestaan van warenhuis.groningen.nl, het Living Lab Smart Distributie en Buy Local van de Retailagenda geleid en de digitaliseringsvisie voor Uden geschreven. Samen met de Rabobank en de provincie Brabant hebben we een big-data prestatie-onderzoek bedacht, opgezet en uitgevoerd, waarbij big-data bronnen (pintransactie, simkaartgegevens en leegstandsdata) slim werden gekoppeld.

Aan de slag

Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met één van onze experts.