Inleiding

Delden is een van de 7 steden die mee doet aan het Retailagenda Living Lab: Smart Distributie & Buy Local onder projectleiding van Rob Weiss, Ik Onderneem! Tijdens dit living lab hebben een aantal centra gewerkt aan digitalisering – gezamenlijk online –  en het toevoegen van lokale bezorgdiensten. Doordat consumenten makkelijker lokale producten online kunnen vinden, kopen én laten bezorgen behoudt je de lokale euro en versterk je de service van het winkelgebied.

Toen wij startten als projectleider in Delden waren er 6 ondernemers die mee deden aan het online platform Doprsplein Delden (van Shopforce). Na de technische realisatie van het platform wisten ze niet hoe ze dit verder moesten brengen en hebben hierom de projectleiding van Ik Onderneem! ingeschakeld. Ons doel; zorgen dat er meer gezicht werd gegeven aan het platform, zorgen dat er meer omzet over het platform komt en zorgen dat meer ondernemers aansluiten.

Delden is een prachtige, historische stad met sterke ondernemers, een compact centrum en het prachtige Twickels landschap om de hoek. Delden heeft genoeg unieks te bieden aan haar bezoekers (zowel eigen inwoner als toeristen) en een online platform kan die unieke kracht goed laten zien.

Aanpak

We hebben in dit project de 5 stappen tot succesvol online doorlopen;

  1. Weet wat je wil en kan.
  2. Maak een projectplan en begroting.
  3. Vind het instrument dat hierbij past.
  4. Zoek de ondernemers die – niet-vrijblijvend – meedoen.
  5. Zorg voor een marketingcampagne.

We zijn begonnen met een inventarisatie; wie doen er mee? Wat willen jullie bereiken? En welk plan van aanpak kunnen we realiseren? Voordat wij aansloten was er al een platformleverancier aanwezig. Dit was in volgordelijkheid niet logisch maar wel de basis van het traject. Uit de inventarisatie kwam een plan van aanpak met 2 sporen.

  1. Meer ondernemers vinden en binden
  2. Starten met een Social Media campagne

Resultaat

Naast het traject met de ondernemers zijn we aan de slag gegaan met een projectteam die bovenlokaal strategisch nadacht over de ontwikkelingen binnen het platform en wat dit voor de gemeente kon betekenen. De gemeente heeft haar hulp aangeboden door een elektrische bakfiets ter beschikking te stellen om bezorgdienst te faciliteren op termijn.

De ondernemers zijn in de afgelopen periode met name op afstand door ons begeleidt om de kracht van het collectief te gelde te maken op onder andere Facebook door een gezamenlijke campagne. Dit heeft meer bereik en meer traffic gegenereerd voor het platform en daarmee ook meer verkopen via het online platform www.dorpsplein-delden.nl voor de deelnemende ondernemers.

Wij kijken terug op een intensief traject – met ups- en downs. Tijdens het traject begon ook de coronacrisis en daarmee werd enerzijds de urgentie van lokaal kopen vergroot en anderzijds was er ook vertraging op de lijn omdat bijeenkomsten korte tijd ‘on hold’ waren. De volgende stap in Delden in betrekken van meer ondernemers (eventueel via de ondernemersvereniging) en het borgen van de Social Media campagne voor meer traffic op het platform.

Wil je meer weten over hoe je een succesvol gezamenlijk platform kunt lanceren? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.


Rob Weiss

Directeur

Contact

 Mobiel 06 398 36 882 

 E-mail r.weiss@ik-onderneem.nl