Live druktebeelden

Live druktebeelden

De winkelgebieden zijn open onder voorwaarden van 1,5 meter. Deze nieuwe realiteit betekent dat we op een andere manier moeten omgaan met onze (openbare) ruimte. Het is raadzaam om te sturen op meetbare gegevens. Niet alleen om relevant te zijn voor bezoekers maar ook om veiligheid en drukte te kunnen managen. 

Warmte beelden van drukte in de stad

De stelling van Ik Onderneem! is vrij eenvoudig meten = weten. Stap af van het keuzes maken vanuit een onderbuikgevoel en werk toe naar het maken van keuzes vanuit meetbare gegevens. Wij helpen winkelgebieden met een strategie en een plan van aanpak om verschillende meet-instrumenten toe te passen in het winkelgebied. Bijvoorbeeld live druktebeelden die de consument, ondernemer, handhaver en gemeente de mogelijkheid geeft op tijd te schakelen op veiligheid en crowdmanagement op basis van hoe druk het ergens is – ‘real-time’. 

Live druktebeelden zijn bedoeld om een beeld van de drukte in het winkelgebied te geven, zoals we ook gewend zijn op de snelwegen via Google Maps. Het is een element binnen binnenstadsmonitoring in de praktijk. Ik Onderneem! heeft in verschillende steden geholpen met het opzetten van een strategie, plan van aanpak en businesscase voor binnenstadsmonitoring en zo de nodige kennis opgedaan om uw winkelgebied te helpen bij de realisatie hiervan. 

Voor meer informatie over live druktebeelden klik hier

Wil je meer te weten komen over crowd management?

Een veilige & aantrekkelijke binnenstad hoe doe je dat in een 1,5 meter economie?


Download gratis onze whitepaper waarin we je meenemen in wat er komt kijken bij crowd management.