De centrummanager

Een onmisbare schakel in elke stad (of dorp)

Winkelgebieden zijn constant aan verandering onderhevig. Voor de toekomstbestendigheid van een winkelgebied is een goede balans tussen detailhandel, horeca, cultuur, beleving en ontmoeting essentieel. Naast de traditionele detailhandel en horeca worden functies die de sociale meerwaarde kunnen vergroten daarom steeds belangrijker. 

De detailhandel is belangrijk voor de lokale economie, biedt veel werkgelegenheid en heeft een grote maatschappelijke impact. Winkels en winkelstraten zijn de levensaders van steden, dorpen en wijken en bepalen daar in hoge mate de leefbaarheid en de sfeer. De detailhandel en horeca hebben een belangrijke sociale functie; mensen willen elkaar ontmoeten en zowel de retail als horeca levert een belangrijke bijdrage aan het samenzijn.

Het consumentengedrag en bestedingspatroon zijn de laatste jaren nogal veranderd, o.a. door leefstijl, behoeften, toename van online kopen, gevolgen van corona, oorlogsdreiging en/of andere crises. Steden en dorpen zijn daardoor constant in beweging. Het vergt de nodige inspanning om de kernen van steden en dorpen ook in de toekomst leefbaar en vitaal te houden.

Place to be(come)

Het winkelgebied is niet zozeer meer ‘een place to buy’, maar wordt steeds meer een ‘place to be(come)’. Dit houdt in dat er naast detailhandel en horeca meer ingestoken moet worden op ontmoeting en beleving, ofwel functies die de sociale meerwaarde vergroten. Vanuit de ogen van bezoekers en bewoners naar de stad of dorp kijken is nodig om de binnenstad of dorpskern als economische motor én sociaal hart van de stad te versterken.

Het algemene en overkoepelende doel is aantrekkelijke, compacte en toekomstbestendige stads- en dorpscentra te creëren, waarin bezoekers het DNA van de stad of het dorp herkennen. Van een goede mix aan functies worden alle stads- en dorpscentra beter.

De veranderende stad (of dorp)

Op grotere schaal is het besef dat stads- en dorpscentra meer zijn dan een verzameling losse elementen. Stads- en dorpscentra hebben een eigen identiteit en moeten die uitdragen, ze zijn een merk. Dit nieuwe inzicht vraagt om samenwerking op een ander niveau, ook tussen branches. Ondernemers en vastgoed moeten de handen ineenslaan. Daarnaast zijn ook de inwoners een belangrijke partij. De overheid is zich eveneens bewust van de noodzaak van een aantrekkelijk stads-/dorpscentrum. Het dient tenslotte het economisch belang, is een banenmotor en het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Het centrum is het visitekaartje van een stad of dorp, daarom kan en mag het niet geheel aan de markt worden overgelaten. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is noodzakelijk, teneinde een binnenstad of dorpskern te kunnen laten floreren.

Waarom een centrummanager?

Daar waar alle voornoemde partijen niet meer alleen hun eigen belang, maar ook een gemeenschappelijk doel nastreven, is een verbindende en coördinerende partij onontbeerlijk. Daarvoor is een centrummanager dé aangewezen persoon. De centrummanager is een serieuze gesprekspartner voor alle belanghebbenden, heeft o.a. kennis van stads-/dorpsvernieuwing, citymarketing, is bestuurlijk onderlegd en koppelt geduld aan dadendrang. Op lokaal niveau is het de centrummanager die aanjaagt en enthousiasmeert. Centrummanagers zijn actief op verschillende niveaus: uitvoerend, regisserend, strategisch.

Een belangrijke taak van de centrummanager is om vroegtijdig signalen op te vangen. Dit kan op allerlei gebieden zijn. In sommige gevallen kan het dan soms handig zijn, om een beroep te doen op (externe) expertise. De kreet ‘vreemde ogen dwingen’ geeft dan net het bekende duwtje om een beoogde kentering te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het activeren van ondernemers (voordelen van samenwerking laten inzien), transformatie, gebiedsontwikkeling, gezamenlijk online etc. Wij leveren de ervaren centrummanager, op het door u gewenste niveau, én de externe expertise in één pakket. Op deze wijze heeft u alle kennis en kunde onder één dak. 

Benieuwd naar wat Ik Onderneem! voor jouw gebied kan betekenen? Vul dan onderstaand contactformulier in, we nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt ons ook (tijdens kantooruren) rechtstreeks bereiken op 026 844 86 82.