De gemeente Vlaardingen is met ons gestart om in kaart te brengen wat er al was, wat de gewenste situatie was en wat er voor nodig was om daar te komen. De Binnenstad leeft als: overheid, vastgoed en ondernemers niet-vrijblijvend,

AanleidingGemeente Bladel wilde graag voor eind 2018 een toekomstbestendige centrumvisie ontwikkeld hebben die als toetsingskader kon dienen om initiatieven die er liggen en/of in de toekomst worden ingediend, te (kunnen) beoordelen. Om tot deze centrumvisie te komen heeft de gemeente

Meppel heeft in september 2017 de hulp van DNWS gevraagd de regisseursrol te vervullen. DNWS heeft daarvoor zijn expert Rob Weiss met zijn team van Ik Onderneem! gevraagd deze rol te vervullen. Daarna is Ik Onderneem! met Meppel verder gegaan.

De ontwikkelingen in binnensteden noodzaken tot een vernieuwde strategie op de aanpak van de toekomstige opgaven. In 2017 is een Expertteam in opdracht van het College van B&W aan de slag gegaan met het formuleren van uitgangspunten voor een nieuwe

Ik Onderneem! is voor Roosendaal sinds 2016 ‘trusted advisor’ en projectleider voor Smart City Roosendaal B.V. We hebben o.a. gewerkt aan de realisatie van het Loyalty programma ‘Roos24’ voor Roosendaal. In samenwerking met de verschillende partners waaronder; IP Parking, Parkeerbedrijf

In onze nieuwsgierigheid en zoektocht naar hoe wij winkelgebieden kunnen helpen betere en meer gefundeerde keuzes te maken naar de toekomst toe liepen wij tegen de beperkte mogelijkheden aan van bestaand onderzoek. Wij hebben een grondhouding die zorgt dat