Opbouw centrumorganisatie

Is er nog winst te behalen in het realiseren van een juiste structuur, de juiste mensen op de juiste plek en het bepalen van een gezamenlijke koers? Zijn er allerlei gezamenlijke acties en visies maar ontbreekt het momenteel nog aan de eenheid en gezamenlijke koers? De vraag om voor de lange termijn een flexibele, breed gedragen binnenstadsorganisatie te willen hebben is zeer logisch, de veranderende wereld vraagt ook iets anders dan voorheen.

 

Wil je graag bouwen aan een centrumorganisatie waarin ondernemers, vastgoed en gemeente hun rol professioneel kunnen invullen? Ik Onderneem! heeft een aanpak ontwikkeld die jou helpt om een juiste werkbare structuur te bouwen waarin elke stakeholder zo georganiseerd is dat zij kunnen spreken vanuit vertegenwoordiging, mandaat en ruggespraak en samen strategie en koers kunnen uitzetten voor de toekomst van het winkelgebied.

 

Ik Onderneem! werkt in verschillende steden in Nederland aan het professionaliseren van winkelgebieden. Dat doen wij aan de hand van een organisatiemodel waarin ondernemers, vastgoed en gemeente op een niet-vrijblijvende manier samenwerken aan een centrum waar het goed wonen en werken is (doel gemeente), waar het goed ondernemen is (doel ondernemers) en waar rendement uit vastgoed gehaald wordt (doel vastgoed).

Voor meer informatie klik hier