Het activeren van ondernemers

Een aantal veel gehoorde uitspraken in binnensteden, winkelgebieden en dorpskernen zijn; ”Het is zo moeilijk om de ondernemers te activeren”, “Ondernemers nemen niet eens de moeite om naar ALV te komen” en “het zijn altijd dezelfden die zich inzetten”. Daarmee lopen dus veel winkelgebieden aan tegen hetzelfde euvel; een gebrek aan actieve ondernemers. Alleen met activatie en participatie van de lokale ondernemers, bij het actief vermarkten van het winkelgebied, wordt het voor de consument voelbaar en zichtbaar wat er te beleven valt. 

Binnen Ik Onderneem! stimuleren we deze participatie en activatie doormiddel van een activatietraject. Hierin staat onze kijk op samenwerken centraal: samenwerken vergt oefening en daarom moet je elkaar treffen, elkaar kennen, vertrouwen en samen werken aan concrete doelen. Dit principe blijkt in de praktijk vaak lastiger dan gedacht.

Als projectcoördinator zie ik in veel winkelgebieden dat ondernemers elkaar niet kennen. De (directe) buren in de straat zijn bekend(en), maar daarbuiten is veel onbekendheid naar collega-ondernemers. Daarom begin ik altijd bij de basis; elkaar treffen en leren kennen. Pas vanaf dat moment groeit er een band, die de basis vormt voor vervolg. Dit vraagt ook structureel te blijven communiceren met elkaar.

Samenwerken vergt oefening en daarom moet je elkaar treffen, elkaar kennen, vertrouwen en samen werken aan concrete doelen. 

Ervaring leert namelijk dat het gebrek aan communicatie een succesvolle samenwerking tussen ondernemers in de weg staat. Zeggen dat je taken oppakt kan iedereen; communiceren dat het niet gelukt is, ongeacht de reden erachter, is lastiger. 

Het wordt niet gezegd, of pas als het al te laat is wordt er om hulp gevraagd.In de samenwerking moet je ervan uit kunnen gaan dat iedereen zijn taak uitvoert. En als dit niet lukt of als er geen tijd is om een taak op te pakken, het ook tijdig aan de anderen meldt. Want ‘nee’ is ook een antwoord. 

Een terugkerende uitdaging is het creëren van actieve ondernemers die (proactief en opbouwend) deelnemen aan vergaderingen, brainstormsessies of projectteams. En daarbij geldt: activiteit hoort beloond te worden. Want waarom zou iedereen gelijk beloond worden, als maar een kleine groep actief heeft meegedaan? Denk aan extra exposure op social media of alleen betrokken worden bij events als je actief hebt deelgenomen met het opzetten. Zo valt er natuurlijk veel meer te bedenken om ondernemers te stimuleren én te belonen.

Aan het einde van een activatietraject zorgen wij dat er een stevig fundament is gelegd. Dat er een groep is ontstaan die inziet dat samen presteren en samenwerken meer bezoekers opleveren. Zowel voor het gebied als voor de eigen onderneming. Benieuwd naar wat wij voor jou, je collega-ondernemers of winkelgebied kunnen betekenen? Neem dan contact met mij of mijn team op, om de wensen en mogelijkheden die voor jou relevant zijn te bespreken.

Door: Alexander Velthuisen