BIZ-traject

Veel centra staan voor een uitdaging. Door natuurlijke ontwikkelingen, versterkt door de impact van maatregelen rondom het coronavirus, is het duurzaam opvullen van leegstand niet meer vanzelfsprekend. Daarnaast zijn bezoekers van winkelgebieden steeds meer op zoek naar beleving, een prettige sfeer en het gevoel van een bruisende binnenstad waar altijd wat te doen is. 

Samenwerking door lokale ondernemers en/of vastgoedeigenaren, waarbij geïnvesteerd wordt in tijd, geld en kennis is noodzakelijk om relevante thema’s als collectief op te pakken en te financieren. Het gemeenschappelijk doel is helder: een aantrekkelijker centrum creëren met terugkerende bezoekers die langer verblijven en meer besteden.

Hoe Ik Onderneem! helpt

Ik Onderneem! heeft veel ervaring met het opzetten en begeleiden van een BIZ. Onze aanpak is daarbij uniek en efficiënt. Wij geloven in samenwerking, transparantie en een no-nonse aanpak. Aan de basis ligt altijd een helder plan met duidelijke doelen, die we samen met onze opdrachtgever afstemmen. Wat is haalbaar binnen de beschikbare middelen (tijd/geld/kennis) en waar liggen kansen? Belangrijke vraagstukken die we vooraf concretiseren, rekening houdend met het DNA en de visie van het winkelgebied.

Door onze efficiënte en effectieve werkwijze zijn 90% van de door ons begeleide BIZ-en met meerderheid van stemmen aangenomen.

Een winkelgebied is meer dan het aanbod. Het gaat om sfeer, emotie en beleving.

Wat is een BIZ-traject?

BIZ staat voor BedrijvenInvesteringsZone, dit is een aangesloten, afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen investeren in concrete projecten die ten goede komen om het economisch functioneren van het gebied te versterken. De BIZ is een instrument van, voor en door ondernemers en/of vastgoedeigenaren die niet alleen over middelen gaat maar ook de samenwerking versterkt.

Hoe pakken we dit aan?

Het traject wordt onderverdeeld in 3 fasen:

In fase 1 starten we met een check op de uitgangspunten van de BIZ: wat wordt het BIZ gebied, wat zijn de uitgangspunten van het meerjarenplan, wat wordt het beoogde budget?

In fase 2 wordt het tarief berekend en worden de uitgangspunten tot een meerjarenplan uitgewerkt, de gemeentelijke besluitvorming voorbereid en de informele draagvlakmeeting uitgevoerd.

Fase 3 is de laatste fase van het traject die geheel in het teken staat van het creëren van draagvlak onder de toekomstige heffingsplichtigen.

Bij het uitvoeren van het BIZ-traject zijn er verschillende fasen te onderscheiden, te weten: de contouren en hoofdlijnen van de BIZ, de uitwerking van de thema’s en projecten in een meerjarenplan en ‘last but not least’ het creëren van het draagvlak.

Welke gebieden gingen je voor?

In Meppel heeft de ondernemersvereniging na een professionalisering van hun vereniging een BIZ geïnstalleerd. Hierdoor kunnen zij al hun plannen voor een toekomstbestendig centrum uitvoeren.

Veendam heeft in 2019 de BIZ ingevoerd ter vervanging van de reclameheffing. Zodat de ondernemers zelf zeggenschap hebben over hoe zij hun plannen willen verwezenlijken.

Terneuzen had al een BIZ en wilde deze vernieuwen tijdens de corona pandemie. Met de nieuwe BIZ hebben ze direct een splitsing gemaakt tussen de vereniging en het beheer van het BIZ geld zodat het risico niet bij de leden ligt.

Aan de slag

Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met één van onze experts.