Binnenstadsmonitoring

Wat gebeurt er in mijn binnenstad, waar is het druk, hoe beïnvloedt het weer het bezoek, welke omzetverandering zien we, wat zijn looproutes, wie besteedt er meer: een fietser of een automobilist? Waar komen mijn bezoekers vandaan, hoe lang blijven ze gemiddeld en welk effect hebben openingstijden op de spreiding? Wie besteedt er meer, uitgesplitst in welke leeftijd en welke herkomst? Welke combinatiebezoeken zijn er? Wat doet berichtgeving op social media en voor welke thema’s en berichten is wie ontvankelijk? Welke acties hebben goed gewerkt om bezoekers naar het winkelgebied te trekken? 

Ongetwijfeld heb je nog veel meer vragen ten aanzien van bezoekers aan jouw winkelgebied. Kortom, hoe weet ik hoe het gaat met mijn binnenstad? Het antwoord is Binnenstadsmonitoring.

Hoe Ik Onderneem! helpt

Wij beginnen bij een doel, wat wil je (minimaal) weten. Wat zou je graag willen monitoren wat heb je al en wil je verder ontwikkelen? Daarna volgt het instrumentarium. Wat heb je al (ook de ongebruikte data in je binnenstad) wat kan je ontwikkelen en  implementeren. En welke doelen bereik je daarmee.

Als laatste wordt de juiste strategie bepaalt. Wanneer zet je welke middelen en menskracht in om Binnenstadsmonitoring succesvol te laten zijn. Waar sta je nu en waar sta je over 5 jaar? 

Bij de realisatie daarvan rijst ook de vraag wie de beheerder is. Van wie is de data, wie kan data inzien, wie krijgt rapportages en wie bewaakt of de monitoring ook oplevert wat het moet opleveren? Wij merken in de praktijk dat de realisatie zelf, het koppelen van bronnen en data inclusief een goed beheersmodel niet of nauwelijks aandacht krijgt. De aanbieder van tellers of data is bepalend en je hebt het te doen met wat zij aanbieden.

Met goede Binnenstadsmonitoring, waarbij gebruik gemaakt wordt van data die er al is, kan interactief ingespeeld worden op allerlei situaties.

Wat is Binnenstadsmonitoring?

Door alle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering komt er steeds meer data beschikbaar. Ondernemers, pandeigenaren en gemeenten kunnen steeds beter inzicht krijgenin het functioneren van een binnenstad.

Met goede Binnenstadsmonitoring, waarbij gebruik gemaakt wordt van data die er al is, kan interactief ingespeeld worden op allerlei situaties. Drukke momenten, rustige momenten en evenementen. De ondernemer is beter dan ooit in staat te timen wanneer acties ingezet kunnen worden om meer bezoekers de winkel in te krijgen, waardoor het rendement van de winkel kan verbeteren. Als gemeente krijg je inzicht in knelpunten in de infrastructuur.

Hoe pakken we dit aan?

Ik Onderneem! is sinds 2010 de partner van de binnenstad op het gebied van samenwerking, innovatie en professionalisering. 

Wij zijn initiatiefnemer van ‘Binnenstadsmonitoring in de praktijk’, een pool van experts en centrum managers die samen nadenken en uitzoeken welke informatie op welke manier kan worden gevonden en ontsloten. 

We kennen de uitdagingen in de binnensteden, de (vaak) beperkte capaciteit in menskracht en middelen, inclusief de belangen en de betrokkenheid van de verschillende partijen, zoals ondernemers, pandeigenaren, gemeente, bewoners, maar ook city marketing, cultuur, evenementenorganisaties.

Ben jij er aan toe om binnenstadsmonitoring toekomstbestendig in te richten? Weet je wat je slagkracht en je investeringsvermogen is? Dan kan Ik Onderneem! je helpen om dit voor elkaar te krijgen.

We werken samen met jou, stapsgewijs naar een duurzame, relevante, praktisch inpasbare binnenstadsmonitoring. Monitoring  die de privacy respecteert en die passend is bij de inzichten die voor jou relevant zijn en die passend is in jouw budget en beheers capaciteit.

Aan de slag

Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met één van onze experts.