Afronding ‘Wij Ondernemen in Gelderland’

Het einde van het jaar nadert en alle kernen van het programma ‘Wij ondernemen in Gelderland’ hebben het traject afgerond. We zijn erg dankbaar voor het mogen uitvoeren van dit programma. We kijken positief terug op de energie, motivatie en tijd die de deelnemers hebben ingezet. Een mooi moment om kort terug te blikken op wat we van elkaar geleerd hebben.

 

Uitdagingen

Er zijn een aantal uitdagingen die in meerdere kernen speelden. De voornaamste uitdagingen hebben we hieronder opgesomd.

 

Samenwerken
We zagen dat samenwerken niet vanzelfsprekend is. Hiervoor geldt dat het start met elkaar ontmoeten. Door elkaar te ontmoeten leer je elkaar kennen. Als je elkaar kent, levert dit (hopelijk) vertrouwen in elkaar op. En als je elkaar vertrouwt, komt het elkaar gunnen. Denk daarbij aan het doorverwijzen van klanten of het opzetten van nieuwe product-marktcombinaties.

 

Afspraken en voorwaarden
Deze ontbraken vaak bij lidmaatschap van ondernemersverenigingen. Hierdoor werd er geen onderscheid gemaakt tussen lid willen worden en verplichtte heffingen betalen. Door deze misvatting ontbrak het aan actieve leden (ondernemers) bij het plannen en uitvoeren van projecten of evenementen. Gevolg is dat de meeste besturen niet bezig zijn met besturen, maar met uitvoeren. Dit geldt niet alleen voor de Gelderse kernen maar dit zien we terug door heel Nederland.

 

Gezamenlijke visie
Op het gebied van innovatie, online en digitalisering ontbrak deze visie doorgaans. Hierdoor mist ook de koers om dit verder te brengen. Als winkelgebied blijf je daardoor stilstaan, worden tegenstrijdige keuzes gemaakt of ontbreekt het aan draagvlak.

 

Tips en kansen

Maar ondanks alles zagen we vooral een grote groep gemotiveerde ondernemers. Een groep die samen verder wilde. Niet alleen de individuele bedrijfsvoering stond centraal, ook het collectief werd als noodzakelijk ervaren. Met je collega-ondernemers vorm je gezamenlijk het winkelgebied en ben je samen verantwoordelijk voor de sfeer, beleving en het aanbod. Onze belangrijkste tips zijn:

Tips centrummanagement

  • Onthoud: het bestuur bestuurt en de werkgroep werkt
  • Samenwerken is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
  • Bij elk plan hoort een programma om ondernemers te betrekken

Tips ondernemers

  • Samenwerken begint bij elkaar ontmoeten
  • Zoek gelijkgestemden: collega’s die willen
  • Onthoud: alleen ga je sneller maar samen kom je verder!

Hoe nu verder?

Ondanks dat het programma is afgerond, eindigt het hier niet voor de meesten. Veel kernen zijn nog bezig met het opzetten, uitvoeren of afronden van concepten, evenementen en verenigingen vanuit de sessies.
Ook hopen wij dat de nieuwe samenwerkingen en opgedane kennis ervoor zorgen dat jullie succesvol en met veel plezier blijven ondernemen.

 

We houden gedurende het komende jaar contact met de kernen, om kort te bespreken welke ontwikkelingen of uitdagingen er nog spelen.