Activatietraject

Zijn het altijd dezelfde ondernemers die het voortouw nemen met acties? Is er maar weinig opkomst bij bijeenkomsten voor winkeliers? Of levert het organiseren van collectieve activiteiten in je winkelgebied veel weerstand?

Veel gemeenten en besturen van ondernemersverenigingen worstelen met het creëren van draagvlak en het activeren van haar ondernemers. Het blijkt lastig om uit oude patronen te breken en nieuwe kennis en vaardigheden om te zetten in (collectief) rendement voor het winkelgebied. 

Alleen door participatie van alle ondernemers bij het actief vermarkten van het winkelgebied, proeft de consument de unieke sfeer en is zichtbaar wat er allemaal te beleven valt.

Hoe Ik Onderneem! helpt

Ik Onderneem! heeft een werkwijze ontwikkeld, dat succesvol is toegepast in verschillende winkelgebieden. Deze methode is enerzijds bedoeld om elkaar te leren kennen en samen te werken (collectief) en anderzijds bedoeld om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen (ook individueel).

Ik Onderneem! bewaakt het gehele proces gedurende het traject op inhoud, coördinatie, communicatie strategie en planning. Zo zorgen we ervoor dat deelnemers in beweging en op koers blijven. Een activatietraject is een belangrijke stap is in het verstevigen en professionaliseren van de lokale ondernemers. 

Naast de onderlinge samenwerking is het activatietraject geschikt om de (optimale) wisselwerking tussen ondernemers en de uitvoerende centrumorganisatie (of binnenstad management) te verbeteren. 

Het is belangrijk het doel duidelijk te maken, de ‘what’s in it for me?’. Dit creëert betrokkenheid en duidelijkheid.

Wat is een activatietraject?

Samenwerken vergt oefening: je moet elkaar treffen, elkaar kennen, elkaar vertrouwen en uiteindelijk het elkaar gunnen. Pas dan is er een stabiele basis om samen te werken aan concrete doelen.

Het activatietraject is geen kortstondige of eenmalige actie. Het gaat juist om duurzaamheid bouwen en een steviger fundament leggen. Zo kunnen de ondernemers ook na het traject verder. De individuele en collectieve kracht zijn inzichtelijk en te vertalen naar nieuwe projecten.

De actie naar de consument is niet het doel, het samen presteren wel. Het is van belang dat er een geoliede machine ontstaat tussen de ondernemers en de centrumorganisatie of binnenstad management. Dat houdt in dat de ondernemers elkaar versterken en ieder in hun kracht zorgt voor een structuur, die het winkelgebied op de kaart zet.

Hoe pakken we dit aan?

Wij gaan aan de slag met een groep van minimaal 20 en maximaal 40 koplopers. De groep gaat in 6 werksessies gezamenlijk werken aan een campagne om de bezoeker te verrassen en te verleiden om naar het centrum te komen. 

De eerste sessie is in de vorm van een kick-off, gericht op het enthousiasmeren en werven van actieve deelnemers. In de daaropvolgende sessie gaan we aan de slag. Het uit te voeren plan wordt, met onze ondersteuning, door de deelnemers zelf bedacht en uitgevoerd. Hierdoor is het een actie van voor en door de ondernemers zelf.

Het is belangrijk het doel duidelijk te maken, de ‘what’s in it for me?’. Dit creëert betrokkenheid en duidelijkheid. Denk daarbij aan doelen als meer traffic, een groter bereik, betere klantenbinding, een hoger bestedingsbedrag, retourbezoek en goede recensies.

De eigen basis op orde hebben en behouden is een cruciaal onderdeel. Daarnaast sturen we op het borgen van terugkerende bijeenkomsten en kennissessies om elkaar te blijven ontmoeten en vertrouwen.

Welke gebieden gingen je voor?

Het activatietraject is succesvol uitgevoerd en afgerond in Meppel. Daarbij is vooraf gestelde doelstelling ‘verbeteren van het retourbezoek’ gerealiseerd. 

Citycentrum Veldhoven is met behulp van het activatietraject in staat geweest om een evenement te organiseren met als doelstelling ‘het verlengen van het verblijf’. Dordrecht heeft met een midnight-shopping evenement een uiterst succesvolle koopavond georganiseerd, met ongekend grote opkomst. 

Aan de slag

Wij geloven in maatwerk en dat de kracht van het individu vanuit samenwerking wordt vergroot. Welke uitdagingen en kansen spelen er in jouw gebied? We bespreken graag persoonlijk en vrijblijvend wat we voor jouw gebied kunnen betekenen. Neem contact op met één van onze experts.