De gemeente Vlaardingen is met ons gestart om in kaart te brengen wat er al was, wat de gewenste situatie was en wat er voor nodig was om daar te komen. De Binnenstad leeft als: overheid, vastgoed en ondernemers niet-vrijblijvend,