De ontwikkelingen in binnensteden noodzaken tot een vernieuwde strategie op de aanpak van de toekomstige opgaven. In 2017 is een Expertteam in opdracht van het College van B&W aan de slag gegaan met het formuleren van uitgangspunten voor een nieuwe